Poradnik Przedsiębiorcy

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje zatrudnionych do przepracowania określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jak się ją ustala? Czy liczba godzin pracy w miesiącu jest stała? Odpowiadamy w artykule.

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją ustalić?

W myśl art. 130 k.p. liczbę godzin nominalnych ustala się następująco:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu,

 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku (omijając soboty i niedziele),

 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ważne!

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się tak samo, jak w przypadku pełnoetatowca. Przy czym ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli  w danym miesiącu występuje święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta obchodzone w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

W 2018 roku w dzień inny niż niedziela przypadają następujące święta:

 • 1 stycznia, poniedziałek – Nowy Rok,
 • 6 stycznia, sobota – Święto Trzech Króli,
 • 1 kwietnia, niedziela - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • 2 kwietnia, poniedziałek - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja, wtorek – Święto Pracy,
 • 3 maja, czwartek – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 31 maja, czwartek - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia, środa – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada, czwartek – Wszystkich Świętych,
 • 25 grudnia, wtorek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia, środa – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Przykład 1.

luty 2018

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

       1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 28  

 

 

 

krok 1.  mnożymy 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) x 3 (liczba pełnych tygodni) = 120 godzin

krok 2. mnożymy 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) x 5 dni (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku (w przykładzie bierzemy pod uwagę 1, 2, 3, 27, 28 luty) = 40 godzin

krok 3. wynik z pierwszego przykładu (120 godzin)  dodajemy do 40 godzin (wynik z drugiego przykładu) = 160 godzin

(40 godzin x 3 tygodnie) + (8 godzin x 5 dni) = 160 - liczba godzin pracy w miesiącu luty 2017

Poniżej znajduje się tabela z obliczonym wymiarem czasu pracy obowiązującym w 2017 roku.