0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje zatrudnionych do przepracowania określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jak się ją ustala? Czy liczba godzin pracy w miesiącu jest stała? Odpowiadamy w artykule.

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją ustalić?

W myśl art. 130 Kodeku pracy (dalej k.p.), liczbę godzin nominalnych ustala się następująco:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku (omijając soboty i niedziele),
 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się tak samo, jak w przypadku pełnoetatowca. Przy czym ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli  w danym miesiącu występuje święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta obchodzone w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2022 roku:

 • 1 stycznia, sobota – Nowy Rok,
 • 6 stycznia, czwartek – Święto Trzech Króli,
 • 17 kwietnia, niedziela - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • 18 kwietnia, poniedziałek - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja, niedziela – Święto Pracy,
 • 3 maja, wtorek – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 5 czerwca, niedziela - Zielone Świątki
 • 16 czerwca, czwartek - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia, poniedziałek – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada, wtorek – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada, piątek – Dzień Niepodległości,
 • 25 grudnia, niedziela– pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia, poniedziałek – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Przykład 1.

Dni pracy w maju 2022 roku kształtują się zgodnie z poniższą tabelą.

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 2526

 27

 28

 29
30

31

     

Aby obliczyć czas pracy w tym miesiącu konieczne jest wykonanie następujących kroków:

krok 1. mnożymy 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) x 4 (liczba pełnych tygodni) = 160 godzin

krok 2. mnożymy 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) x 2 dni (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku (w przykładzie bierzemy pod uwagę 3 maja) = 16 godzin

krok 3. 160 godzin + 16 godzin = 176 godzin

krok 4. 176 godzin - 1 dzień świąteczny (8 godzin) = 168 godzin

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 2 dzień) - (1 dzień świąteczny) = 168 - liczba godzin pracy w miesiącu maju 2022.

Skorzystaj z oprogramowania wFirma.pl, który automatycznie wylicza wymiar czasu pracy pracowników uwzględniając święta ustawowe oraz wymiar etatu zatrudnionej osoby. Więcej na temat rozliczania czasu pracy w tym systemie można przeczytać w artykule: Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Liczba godzin pracy w miesiącu dla pracownika pełnoetatowego

Poniżej znajduje się tabela z obliczonym wymiarem czasu pracy obowiązującym w 2022 roku.

MIESIĄC

DNI PRACY

GODZINY PRACY

DNI WOLNE

styczeń

19 dni

152

12

luty

20 dni

160

8

marzec

23 dni

184

8

kwiecień

20 dni

160

10

maj

21 dni

168

10

czerwiec

21 dni

168

9

lipiec

21 dni

168

10

sierpień

22 dni

176

9

wrzesień

22 dni

176

8

październik

21 dni

168

10

listopad

20 dni

160

10

grudzień

21 dni

168

10

razem

251 dni

2008

114 dni

Kary za nieprzestrzeganie norm godzin pracy

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p. pracodawca, naruszając przepisy dotyczące czasu pracy, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

Podsumowując, pracodawca powinien pamiętać o tym, aby właściwie ustalić liczbę godzin do przepracowania wdanym miesiącu. Za pracę nadmiarową pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów