Poradnik Przedsiębiorcy

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje zatrudnionych do przepracowania określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jak się ją ustala? Czy liczba godzin pracy w miesiącu jest stała? Odpowiadamy w artykule.

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją ustalić?

W myśl art. 130 k.p. liczbę godzin nominalnych ustala się następująco:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu,

 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku (omijając soboty i niedziele),

 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się tak samo, jak w przypadku pełnoetatowca. Przy czym ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli  w danym miesiącu występuje święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta obchodzone w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2019 roku:

 • 1 stycznia, wtorek – Nowy Rok,
 • 6 stycznia, niedziel – Święto Trzech Króli,
 • 21 kwietnia, niedziela - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • 22 kwietnia, poniedziałek - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja, środa – Święto Pracy,
 • 3 maja, piątek – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 9 czerwca, niedziela - Zielone Świątki
 • 20 czerwca, czwartek - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia, czwartek – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada, piątek – Wszystkich Świętych,
 • 25 grudnia, środa – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia, czwartek – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Przykład 1.

luty 2019

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27 28 

 

 

 

krok 1.  mnożymy 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) x 3 (liczba pełnych tygodni) = 120 godzin

krok 2. mnożymy 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) x 5 dni (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku (w przykładzie bierzemy pod uwagę 1, 25, 26, 27, 28 luty) = 40 godzin

krok 3. wynik z pierwszego przykładu (120 godzin)  dodajemy do 40 godzin (wynik z drugiego przykładu) = 160 godzin

(40 godzin x 3 tygodnie) + (8 godzin x 5 dni) = 160 - liczba godzin pracy w miesiącu luty 2019

Poniżej znajduje się tabela z obliczonym wymiarem czasu pracy obowiązującym w 2019 roku.

Liczba godzin pracy w miesiącu dla pracownika pełnoetatowego

MIESIĄC

DNI

GODZINY

DNI WOLNE

styczeń

22 dni

176

9

luty

20 dni

160

8

marzec

21 dni

168

10

kwiecień

21 dni

168

9

maj

21 dni

168

10

czerwiec

19 dni

152

11

lipiec

23 dni

184

8

sierpień

21 dni

168

10

wrzesień

21 dni

168

9

październik

23 dni

184

8

listopad

19 dni

152

11

grudzień

20 dni

160

11

razem

251 dni

2008

114 dni

Kary za nieprzestrzeganie norm godzin pracy

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p. pracodawca, naruszając przepisy dotyczące czasu pracy, podlega  karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.