Poradnik Przedsiębiorcy

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje zatrudnionych do przepracowania określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jak się ją ustala? Czy liczba godzin pracy w miesiącu jest stała? Odpowiadamy w artykule.

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją ustalić?

W myśl art. 130 Kodeku pracy (dalej k.p.), liczbę godzin nominalnych ustala się następująco:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku (omijając soboty i niedziele),
 • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się tak samo, jak w przypadku pełnoetatowca. Przy czym ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli  w danym miesiącu występuje święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta obchodzone w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 roku:

 • 1 stycznia, środa– Nowy Rok,
 • 6 stycznia, poniedziałek – Święto Trzech Króli,
 • 12 kwietnia, niedziela - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • 13 kwietnia, poniedziałek - drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja, piątek– Święto Pracy,
 • 3 maja, niedziela – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 31 maja, niedziela - Zielone Świątki
 • 11 czerwca, czwartek - dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia, sobota – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada, niedziela – Wszystkich Świętych,
 • 25 grudnia, piątek– pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Przykład 1.

Dni pracy w maju 2020 roku.

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 27 28 

 29

 30

 31

krok 1.  mnożymy 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) x 4 (liczba pełnych tygodni) = 160 godzin

krok 2. mnożymy 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) x 1 dni (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku (w przykładzie bierzemy pod uwagę 1 maja) = 8 godzin

krok 3. wynik z pierwszego przykładu (160 godzin) dodajemy do 8 godzin (wynik z drugiego przykładu) = 168 godzin

krok 4. 168 godzin - 1 dzień świąteczny (8 godzin) = 160

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 1 dzień) - (1 dzień świąteczny) = 160 - liczba godzin pracy w miesiącu maju 2020.

Skorzystaj z systemu wFirma.pl, który automatycznie wylicza wymiar czasu pracy pracowników uwzględniając święta ustawowe oraz wymiar etatu zatrudnionej osoby. Więcej na ten temat w artykule: Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Liczba godzin pracy w miesiącu dla pracownika pełnoetatowego

Poniżej znajduje się tabela z obliczonym wymiarem czasu pracy obowiązującym w 2020 roku.

MIESIĄC

DNI PRACY

GODZINY PRACY

DNI WOLNE

styczeń

21 dni

168

10

luty

20 dni

160

9

marzec

22 dni

176

9

kwiecień

21 dni

168

9

maj

20 dni

160

11

czerwiec

21 dni

168

9

lipiec

23 dni

184

8

sierpień

20 dni

160

11

wrzesień

22 dni

176

8

październik

22 dni

176

9

listopad

20 dni

160

10

grudzień

21 dni

168

10

razem

253 dni

2024

113 dni

Kary za nieprzestrzeganie norm godzin pracy

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p. pracodawca, naruszając przepisy dotyczące czasu pracy, podlega  karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.