0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją prawidłowo ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje zatrudnionych do przepracowania określonej liczby godzin w danym okresie rozliczeniowym. Jak się ją ustala? Czy liczba godzin pracy w miesiącu jest stała? Odpowiadamy w artykule.

Liczba godzin pracy w miesiącu - jak ją ustalić?

W myśl art. 130 Kodeku pracy (dalej k.p.), liczbę godzin nominalnych ustala się następująco:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym miesiącu,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca, przypadających od poniedziałku do piątku (omijając soboty i niedziele),
  • każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się tak samo, jak w przypadku pełnoetatowca. Przy czym ustalony wymiar czasu pracy obniża się proporcjonalnie do etatu pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika w danym miesiącu ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli  w danym miesiącu występuje święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święta obchodzone w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

W roku 2023 wypada 115 dni wolnych od pracy. W 2023 r. święta to:

Dni świąteczne w 2023 roku

1 stycznia

niedziela

Nowy Rok

6 stycznia

piątek

Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

9 kwietnia

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

10 kwietnia

poniedziałek

poniedziałek Wielkanocny

1 maja

poniedziałek

Święto Pracy

3 maja

środa

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca

czwartek

Boże Ciało

15 sierpnia

wtorek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada

środa

Wszystkich Świętych

11 listopada

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia

poniedziałek

Boże Narodzenie

26 grudnia

wtorek

drugi dzień Bożego Narodzenia

Przykład 1.

Dni pracy w maju 2023 roku kształtują się zgodnie z poniższą tabelą.

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

2 4

 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 

 

 

 

Aby obliczyć czas pracy w tym miesiącu konieczne jest wykonanie następujących kroków:

krok 1. mnożymy 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) x 4 (liczba pełnych tygodni) = 160 godzin

krok 2. mnożymy 8 godzin (liczba godzin wynikających z dobowej normy czasu pracy) x 3 dni (liczba dni pozostałych do końca miesiąca od poniedziałku do piątku = 24 godzin

krok 3. 160 godzin + 24 godzin = 184 godzin

krok 4. 184 godzin - 2 dni świąteczne (16 godzin) = 168 godzin

(40 godzin x 4 tygodnie) + (8 godzin x 3 dni) - (2 dni świąteczne) = 168 - liczba godzin pracy w miesiącu maju 2023.

Skorzystaj z oprogramowania wFirma.pl, który automatycznie wylicza wymiar czasu pracy pracowników uwzględniając święta ustawowe oraz wymiar etatu zatrudnionej osoby. Więcej na temat rozliczania czasu pracy w tym systemie można przeczytać w artykule: Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Liczba godzin pracy w miesiącu dla pracownika pełnoetatowego

Poniżej znajduje się tabela z obliczonym wymiarem czasu pracy obowiązującym w 2023 roku.

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Liczba dni pracy

Liczba dni wolnych

styczeń

168

21

10

luty

160

20

8

marzec

184

23

8

kwiecień

152

19

11

maj

168

21

10

czerwiec

168

21

9

lipiec

168

21

10

sierpień

176

22

9

wrzesień

168

21

9

październik

176

22

9

listopad

160

20

10 (9+1 za święto w sobotę)

grudzień

152

19

12

RAZEM

2000

250

115

Łącznie w 2023 roku jest 2000 godzin pracy liczonych jako 250 dni x 8 roboczogodzin za każdy dzień. Wyliczenia te odnoszą się do pracowników zatrudnionych na pełen etat. W przypadku umowy na część etatu wymiar czasu pracy jest ustalany proporcjonalnie. 

Kary za nieprzestrzeganie norm godzin pracy

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p. pracodawca, naruszając przepisy dotyczące czasu pracy, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000,00 zł do 30 000,00 zł.

Podsumowując, pracodawca powinien pamiętać o tym, aby właściwie ustalić liczbę godzin do przepracowania wdanym miesiącu. Za pracę nadmiarową pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów