Mały ZUS plus, czyli składki od dochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zapowiadana już podczas konwencji wyborczych nowa ulga dla przedsiębiorców w postaci składek opłacanych od dochodu została uchwalona. Nowe przepisy mają wejść w życie od lutego 2020 roku. Czym różni się ulga Mały ZUS od ulgi mały ZUS plus? Ile wyniosą przedsiębiorcę składki ZUS, gdy zgłosi się on do ulgi składki od dochodu?

Mały ZUS w 2019 roku

Uproszczenia dotyczące opłacania niższych składek przez przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich przychodów z tytułu prowadzenia własnego biznesu i nie mają prawa do ulg w opłacaniu składek, weszły w życie już 1 stycznia 2019 roku. Wówczas z małego ZUS-u skorzystać mogły osoby, których roczny przychód nie przekroczył kwoty 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku. Limit ten był jednak na tyle niski, że niewiele firm mogło z niego skorzystać. Dodatkowo krótki termin na zgłoszenie i niejasne początkowe warunki korzystania z ulgi spowodowały, że wiele przedsiębiorców nie mogło skorzystać z tego rozwiązania.

Dla kogo nowa ulga mały ZUS plus?

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców dotyczące obniżenia obciążeń składkowych premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed wyborami zapowiedział, że założenia dotyczące małego ZUS-u będą bardziej korzystne. Niedługo potem do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. mały ZUS plus będzie obowiązywał od 1 lutego 2020 roku.

Według założeń z tego rozwiązania skorzysta ponad 300 tys. firm, które zaoszczędzą miesięcznie po kilkaset złotych, stąd pierwotnie przy projekcie mówiono o 500 plus dla przedsiębiorców. Szacuje się, że pierwszy rok obowiązywania ulgi przyniesie około 1,3 mld zł dodatkowego kosztów dla finansów publicznych.

Mały ZUS plus tylko dla przedsiębiorców spełniających określone warunki

Ze składek od dochodu będzie mogła skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

  • osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tys. zł – dotychczas limit przychodu stanowiła 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni. Oznacza to, że kwota limitu została zwiększona prawie dwukrotnie;

  • prowadziła działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku;

  • nie świadczy usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Mały ZUS plus obowiązywać będzie maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie 5 lat będzie można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach dobrowolności.

Co ważne, wydłużeniu ulegnie termin zgłoszenia się do małego ZUS-u plus. Na przerejestrowanie przedsiębiorca będzie miał czas do końca lutego.

Obliczenie podstawy wymiaru składek

Mimo tego, że mały ZUS plus zakłada limit przychodu, to na podstawę naliczania składek największy wpływ będzie miał dochód. Obliczenie podstawy będzie wyglądało następująco:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

                     _____________________________________________________    x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy, a następnie mnożony przez współczynnik 0,5. Tak otrzymaną kwotę ponownie zaokrąglamy do pełnych groszy.

Istotne przy ustalaniu dochodu jest to, czy składki społeczne były ujęte w kosztach. Jeśli tak, wówczas dochód powinien zostać powiększony o ich wartość.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów