0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały ZUS plus, czyli składki od dochodu - zgłoś się do 31 stycznia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga mały ZUS plus zaczęła obowiązywać od 2019 roku włącznie, program ten trwa od kilku lat i cieszy się sporym powodzeniem. Przedsiębiorcy zgłoszeni do tej ulgi muszą wywiązywać się z pewnych obowiązków. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

Dla kogo ulga mały ZUS plus?

Ze składek od dochodu może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

  • osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tys. zł;
  • prowadziła działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku;
  • nie świadczy usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Mały ZUS plus obowiązuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie 5 lat można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach dobrowolności.

Mały ZUS plus 2023

Przedsiębiorca, który w 2022 roku korzystał z ulgi mały ZUS plus oraz który jednocześnie nadal spełnia warunki do korzystania z tej ulgi w 2023 roku (o ile nie wykorzystał już limitu 36 miesięcy korzystania z wspomnianej ulgi) – nie musi dokonywać przerejestrowania.

Natomiast przedsiębiorca, który w roku poprzednim opłacał składki za duży ZUS lub który kończy okres obowiązywania ulgi preferencyjny ZUS, powinien dokonać przerejestrowania na składki od dochodu, zakładając, że spełnia warunki do skorzystania z tej ulgi.

Przedsiębiorcy zgłoszeni w 2022 roku do dużego ZUS-u mogą dokonać przerejestrowania na ulgę mały ZUS plus maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku.

Żeby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności wyrejestrować się w ZUS-ie za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. Następnie przedsiębiorca musi ponownie zarejestrować się z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia do tej ulgi powinien być taki sam w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

Natomiast gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie roku (np. po zakończeniu okresu preferencji), może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów