0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały ZUS plus, czyli składki od dochodu - zgłoszenie się do 31 stycznia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga mały ZUS plus zaczęła obowiązywać od 2019 roku włącznie, program ten trwa od kilku lat i cieszy się sporym powodzeniem. Przedsiębiorcy zgłoszeni do tej ulgi muszą wywiązywać się z pewnych obowiązków. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

Dla kogo ulga mały ZUS plus?

Ze składek od dochodu może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

  • osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tys. zł;
  • prowadziła działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku;
  • nie świadczy usług z działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Mały ZUS plus obowiązuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie 5 lat można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach dobrowolności. 

Prośby Rzecznika zostały wysłuchane i Mały ZUS Plus został wydłużony w 2023 roku o rok ale tylko w określonych przypadkach.

Mały ZUS plus 2024

Przedsiębiorca, który w 2023 roku korzystał z ulgi mały ZUS plus oraz który jednocześnie nadal spełnia warunki do korzystania z tej ulgi w 2024 roku (o ile nie wykorzystał już limitu 36 miesięcy korzystania z wspomnianej ulgi) – nie musi dokonywać przerejestrowania.

Natomiast przedsiębiorca, który w roku poprzednim opłacał składki za duży ZUS lub który kończy okres obowiązywania ulgi preferencyjny ZUS, powinien dokonać przerejestrowania na składki od dochodu, zakładając, że spełnia warunki do skorzystania z tej ulgi.

Przedsiębiorcy zgłoszeni w 2023 roku do dużego ZUS-u mogą dokonać przerejestrowania na ulgę mały ZUS plus maksymalnie do 31 stycznia 2024 roku.

Żeby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności wyrejestrować się w ZUS-ie za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. Następnie przedsiębiorca musi ponownie zarejestrować się z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia do tej ulgi powinien być taki sam w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

Z przepisów wynika, że przedsiębiorca może korzystać z ulgi na małą działalność gospodarczą przez maksymalnie 3 lata w ciągu 5 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca, który korzystał z ulgi w latach 2019-2021, może ponownie z niej skorzystać w 2024 roku. ZUS twierdzi jednak, że przedsiębiorca, który korzystał z ulgi w latach 2019-2021, może ponownie z niej skorzystać dopiero w 2025 roku. ZUS argumentuje, że w przepisach mowa jest o 3 latach przerwy od poprzedniego okresu stosowania preferencji. W związku z tym, zdaniem ZUS, przerwa w korzystaniu z ulgi będzie trwać nie 2, ale 3 lata. Z takim podejściem nie zgadza się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W liście do premiera Donalda Tuska zwrócił się o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy swoją wykładnią a podejściem urzędników ZUS.

Natomiast gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie roku (np. po zakończeniu okresu preferencji), może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Podsumowanie 

Termin na zgłoszenie do ulgi na małą działalność gospodarczą, zwanej również "małym ZUS plus", upływa 31 stycznia 2024 roku.

Ulga ta pozwala przedsiębiorcom na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składek zależy od dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi na małą działalność gospodarczą w latach 2019-2021, mogą ponownie z niej skorzystać w 2024 roku, jeśli złożą wniosek o to do ZUS do 31 stycznia 2024 roku.

Jeśli ZUS wyda decyzję negatywną, przedsiębiorca może poprosić RMSP o wstąpienie do postępowania w tej sprawie przed sądem powszechnym. RMSP będzie reprezentował przedsiębiorcę w sądzie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów