0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korzystne zmiany dla pracowników. Możesz odzyskać pieniądze z ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił interpretację przepisów dotyczących ustalania wysokości zasiłków chorobowych. Teraz zatrudnieni na etatach, którzy dorabiali w swojej firmie na zleceniach i w ciągu ostatnich trzech lat korzystali z zasiłków chorobowych, mogą odzyskać pieniądze z ZUS. Zmiana podejścia znalazła się w opublikowanym pod koniec sierpnia na stronach internetowych ZUS komentarzu do Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zobacz, jak pracownik może odzyskać pieniądze z ZUS!

Zmiana interpretacji przepisów ZUS

Do tej pory ZUS przy obliczaniu zasiłku chorobowego dla osób pracujących na etacie i dorabiających na umowach cywilnoprawnych uwzględniał przychód ze zlecenia – kierując się zasadą, że przychód ten jest składnikiem wynagrodzenia, który obowiązuje wyłącznie do określonego terminu i jest uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego tylko przez ten czas. W dotychczasowym regulacjach obowiązywała zasada, że jeśli dana umowa zlecenie zakończyła się przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego lub w trakcie jego trwania, to przychody z tej umowy nie były uwzględniane podczas ustalenia podstawy świadczenia chorobowego.

Zmiana interpretacji przepisów działa na podstawie zasady, że w przypadku umowy zlecenia, niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana, czy się zakończyła, przychód z niej może zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 

Oznacza to, że jeśli umowa zlecenia zakończyła się przed zwolnieniem lekarskim zleceniobiorcy lub w jego trakcie, to przy ustalaniu zasiłku chorobowego ZUS uwzględni przychody z tego tytułu.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS?

ZUS informuje, że nowa zasada dotycząca przeliczania zasiłku chorobowego zleceniobiorcom dotyczy bieżących spraw. Zakład nie będzie automatycznie sprawdzał, czy wypłacono im prawidłowo zasiłki chorobowe. Osoby, które chcą sprawdzić, czy ich zasiłek był prawidłowy, powinny złożyć do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wszystkie osoby ubezpieczone, których dotyczy powyższy przypadek, mają trzy lata na złożenie wniosku.

Jak informuje ZUS: „Zasady te obowiązują także płatników składek, którzy sami wypłacają swoim ubezpieczonym zasiłki”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów