Poradnik Przedsiębiorcy

Wcześniejsze wystawienie faktury - przed dokonaniem dostawy i otrzymaniem zaliczki

Do końca 2013 r. w przepisach ustawy o podatku VAT terminy wystawiania faktur nie przewidywały możliwości wcześniejszego wystawienia faktury - przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi albo otrzymaniem zaliczki. Rok 2014 i nowelizacja przepisów podatkowych przyniosły w tej kwestii zmiany, dzięki art. 106a-106q ustawy.

Do końca 2013 brak wcześniejszych faktur

Jeszcze do końca grudnia 2013 roku podatnicy, którzy dokonywali dostawy towarów lub świadczyli usługi, mogli wystawić fakturę nie później niż 7 dni od daty wydania towarów lub wykonania usługi. Takie stanowisko wynikało z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur. Natomiast według ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Obecnie zasady uległy znaczącej zmianie, ponieważ ustawodawca umożliwił wcześniejsze wystawienie faktur - jeszcze przed dokonaniem sprzedaży.

Wcześniejsze wystawienie faktur - przed dokonaniem dostawy

Za sprawą odejścia od zasady, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (nie później niż 7 dni od daty wykonania dostawy lub usługi), uległy zmianie terminy wystawiania faktur. Obecnie obowiązek podatkowy definiuje art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, gdzie określono, iż powstaje on w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W związku z powyższym, sam fakt wystawienia faktury nie ma już kluczowego znaczenia, a nowe przepisy wydłużyły okres, w którym podatnik powinien taki dokument sporządzić.

Obecnie przedsiębiorca może wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Co istotne, ustawodawca przewidział także możliwość wcześniejszego wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem sprzedaży. Wyjątek stanowią sytuacje wymienione w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (m.in. dostawa energii elektrycznej, świadczenie usług najmu, dzierżawy), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Do końca roku 2013 podatnik miał obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w terminie 7 dni od daty otrzymania części lub całości zapłaty od nabywcy. W tej kwestii przepisy również uległy zmianie, ponieważ obecnie podatnik ma czas na sporządzenie faktury zaliczkowej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania płatności. Jednocześnie, tak samo jak w przypadku zwykłych faktur, możliwe jest wystawienie faktury zaliczkowej nie wcześniej niż 30 dni przed dniem otrzymania zapłaty na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jedynie w przypadku usług, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z w art. 19a ust. 5 pkt. 4 oraz przy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podatnik nie będzie miał obowiązku dokumentowania zaliczki fakturą. Wśród wymienionych czynności znalazły się:

a) dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenie usług:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.