0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent a wcześniejsze wystawienie faktury sprzedaży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przed sporządzeniem remanentu na koniec roku w swoim sklepie chcę wystawić fakturę VAT sprzedaży, która wyczyści magazyn do zera. Faktycznie chcę sprzedać wszystko, co mam w magazynie. Czy powinnam na fakturze umieścić datę 31 grudnia? Czy remanent powinien zawierać te towary?

Karolina, Kowary

 

Zgodnie z przepisami remanent należy sporządzić na 31 grudnia oraz na 1 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Jednocześnie należy pamiętać, że wystawienie faktury sprzedaży powinno nastąpić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów bądź wykonanie usługi. W związku z tym, jeśli fakturę będzie Pani wystawiała w styczniu, to na fakturze sprzedaży jako datę wystawienia należy wskazać faktyczną datę wystawienia – styczniową. Natomiast jako datę sprzedaży należy wskazać datę grudniową, gdyż w tym okresie faktycznie nastąpiła sprzedaż. W wyniku tej czynności faktura sprzedaży będzie podlegała wykazaniu w KPiR oraz rejestrze VAT sprzedaży w grudniu.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego.
W takiej sytuacji zamiast spisu z natury na 1 stycznia danego roku podatkowego, do KPiR należy wprowadzić spis z natury sporządzony na 31 grudnia roku poprzedniego.
Wówczas remanent końcowy danego roku stanowi jednocześnie remanent początkowy roku następnego.
Należy mieć również na względzie, że remanent powinien również obejmować towary będące własnością podatnika, które na dzień sporządzenia spisu z natury znajdują się poza zakładem podatnika oraz towary obce, które na dzień sporządzenia remanentu znajdują się w zakładzie podatnika. Przy czym towary te nie podlegają wycenie. W spisie z natury należy jedynie podać ich ilość ze wskazaniem, czyją stanowią własność.

W związku z powyższym o ujęciu towarów w spisie z natury nie decyduje fakt wystawienia faktury, ale to, czy towary te stanowią własność podatnika na dzień sporządzenia remanentu. Jest to bowiem spis składników majątku wykonany na podstawie naocznego stwierdzenia stanu faktycznego. Jeśli więc towary zostały sprzedane i prawo własności zostało przeniesione na nabywcę, a na dzień sporządzenia remanentu towary te znajdują się jeszcze u sprzedawcy, wówczas powinien on wykazać je w remanencie, ale nie dokonywać ich wyceny.

Niezależnie od terminu sporządzenia remanentu, musi on odzwierciedlać faktyczny stan magazynowy na 31 grudnia (remanent na koniec roku) oraz na 1 stycznia roku kolejnego (remanent na początek roku).

Wprowadzanie remanentu do systemu wfirma.pl

W systemie wfirma.pl wartość remanentu końcowego należy wprowadzić przez zakładkę: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY.

Remanent a wystawienie faktury sprzedaży

Na podstawie wprowadzonego remanentu końcowego, system automatycznie doda remanent początkowy na taką samą wartość. Remanent końcowy i remanent początkowy zostaną ujęte w 15. kolumnie KPiR.

Wartości remanentów zostaną uwzględnione dopiero podczas generowania zeznania rocznego (poprzez różnice remanentowe).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów