Poradnik Przedsiębiorcy

Remanent a wcześniejsze wystawienie faktury sprzedaży

Przed zrobieniem końcoworocznego remanentu w swoim sklepie chcę wystawić fakturę VAT sprzedaży, która wyczyści magazyn do zera. Faktycznie chcę sprzedać wszystko, co mam w magazynie. Czy powinnam na fakturze umieścić datę 31 grudnia?

Karolina, Kowary

 

Najważniejsze to pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami remanent powinien zostać sporządzony na dzień 31 grudnia i 1 stycznia. Wystawienie faktury sprzedaży musi nastąpić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonanie dostawy towaru lub wykonania usługi. W tym wypadku, na fakturze w dacie wystawienia należy wpisać datę styczniową, natomiast w dacie sprzedaży - datę grudniową. Dzięki temu, fakturę będzie Pani zobligowana wykazać w księdze przychodów i rozchodów oraz rejestrze zakupu VAT w grudniu.

Ważne!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

 

Uwaga! 

Niezależnie od terminu przeprowadzenia remanentu, musi on odzwierciedlać faktyczny stan magazynowy na dzień 31 grudnia (remanent na koniec roku) oraz 1 grudnia (remanent na początek roku).