Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki

Otrzymanie zaliczki zawsze wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Rodzi konieczność wystawienia faktury VAT i rozliczenia podatku należnego. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 7. dnia po otrzymaniu części bądź całości należności od nabywcy. Faktura taka powinna spełniać te same wymogi, jak normalna faktura VAT.

Jeśli podatnik wystawi fakturę zaliczkową przed otrzymaniem zaliczki, powinien ująć ją w ewidencji dopiero z chwilą powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie, gdy nabywca uiści zaliczkę.

W momencie przedwcześnie wystawionej faktury, nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego za okres, w którym wystawca faktury nie otrzymał jeszcze przedpłaty od nabywcy. Jest tak, ponieważ kwota podatku naliczonego, która podlega odliczeniu, to suma kwot podatku otrzymanych przez wystawcę faktury i w niej ujętych, potwierdzających dokonanie zaliczki, zadatku czy raty.

Można wystawiać fakturę VAT przed otrzymaniem zaliczki, jednak dopiero jej zapłata powoduje, że przedwcześnie wystawiona faktura VAT staje się dokumentem pozwalającym na odliczenie przez nabywcę podatku naliczonego. W takim przypadku nabywca może odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym wpłacił zaliczkę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.