0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja roczna złożona papierowo - czy warto?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym zamknąć rok 2023 rok i rozliczyć się z urzędem z prowadzonej działalności. Czy deklaracja roczna złożona papierowo zostanie przyjęta przez urząd skarbowy? Czy są jakieś dodatkowe przywileje jeżeli zdecyduje się na złożenie zeznania rocznego elektronicznie?

Emilia, Ozorków

 

Dopełniając obowiązków związanych z zakończeniem roku podatkowego przedsiębiorcy muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację roczną. Termin złożenia deklaracji rocznych za 2023 rok jest jednolity dla wszystkich form opodatkowania z wyłączeniem karty podatkowej. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto złożyć roczny PIT papierowo czy lepiej elektronicznie należy mieć na uwadze, jak sposób złożenia deklaracji rocznej wpływa na zwrot nadpłaty podatku. Wyjaśniamy tą kwestię w dalszej części.

Terminy składania deklaracji rocznych

Złożenie deklaracji rocznej za 2023 rok należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2024 roku, jeśli przedsiębiorca opodatkowany jest:

  • na skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Co ważne, termin złożenia powyższych deklaracji rocznych rozpoczyna bieg od 15 lutego 2024 roku. Jednak jeżeli podatnik złoży roczny PIT przed 15 lutego 2024 roku urząd skarbowy uzna, jego złożenie na dzień 15 lutego 2024 roku, co jest równoznaczne z rozpoczęciem terminu oczekiwania na zwrot podatku.

Deklaracja roczna złożona papierowo a termin zwrotu podatku

Podatnicy mają możliwość złożenia deklaracji rocznej w formie papierowej do urzędu skarbowego, z zachowaniem terminu do złożenia deklaracji rocznych. Jednakże złożenie deklaracji rocznej papierowo wydłuża okres oczekiwania na zwrot podatku.

W przypadku, gdy deklaracja roczna składana jest elektronicznie urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Natomiast deklaracja roczna złożona papierowo wydłuża okres zwrotu podatku do 3 miesięcy, liczony od dnia złożenia deklaracji (art. 77 § 1 Ordynacji podatkowej).

Termin zwrotu podatku uzależniony jest również od formy wysyłki korekty zeznania jeżeli deklaracja pierwotna zawierała błędy. Zgodnie z art. 77 § 2 Ordynacji podatkowej nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia jej skorygowania - w przypadku wysyłki korekty zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania. Wysyłając lub składając osobiście w urzędzie korektę zeznania rocznego w formie papierowej termin zwrotu nadpłaty wydłuża się i wynosi 3 miesiące od dnia złożenia korekty.

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wFirma?

Licząc na krótszy zwrot nadpłaty podatku z zeznania rocznego zdecydowanie warto złożyć deklarację roczną elektronicznie. Można w tym celu skorzystać z systemu wfirma.pl służącego do samodzielnego prowadzenia księgowości online, który umożliwia generowanie i wysyłkę deklaracji rocznej z działalności. W celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

deklaracja roczna złożona papierowo

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów