0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyróżniamy cztery formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Rozliczenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W tym celu należy sporządzić zeznanie roczne na odpowiednim formularzu. Sprawdź jaką deklarację złożyć!

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT-36

PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, służy do rozliczania przedsiębiorców którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Zasady ogólne - Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej (12% lub 32%). Dochód stanowi dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami.

W sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 120 000 zł, dochód podlega opodatkowaniu w skali 12%, natomiast gdy dochód przekroczy kwotę 120 000 zł jest opodatkowany stawką 32%.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. PIT-36 powinni zatem złożyć:

 • podatnicy, którzy uzyskiwali dochód lub stratę z tytułu prowadzonej działalności oraz wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.
 • podatnicy prowadzący najem, dzierżawę lub podnajem, poddzierżawę na zasadach ogólnych,
 • osoby zarabiające za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Polsce,
 • podatnicy którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku bieżącego za rok poprzedni (termin złożenia zeznania rocznego PIT-36 za 2022 rok przypada na 2 maja 2023 z uwagi, że 30 kwietnia 2023 jest dniem wolnym od pracy).

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT-36L

PIT-36L to zeznanie roczne dla podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów. Jeśli przedsiębiorca chce opodatkować dochody na zasadach podatku liniowego, musi ten fakt zadeklarować składając druk CEIDG-1. Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w który uzyskano pierwszy przychód w trakcie roku, lub jeśli pierwszy taki przychód uzyskano w grudniu do końca roku.

Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.
W przypadku opodatkowania dochodów formą liniową przedsiębiorca traci możliwość skorzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych m.in:

 • nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek,
 • podatnicy mają możliwość odliczenia tylko składki ZUS,
 • dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu,
 • przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana (termin złożenia zeznania rocznego PIT-36L za 2022 rok przypada na 2 maja 2023 z uwagi, że 30 kwietnia 2023 jest dniem wolnym od pracy).

Podatek zryczałtowany - PIT-28

PIT-28 deklaracja, którą składają podatnicy rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Formularz PIT 28 powinny złożyć:

 • osoby zawierające umowę najmu, podnajmu lub dzierżawy czy poddzierżawy opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych - opodatkowane ryczałtem.

Podatnicy składający deklarację PIT-28 nie mogą:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

Mają natomiast prawo do skorzystania m.in. z ulgi internetowej, którą należy wykazać w załączniku PIT/O.

Począwszy od zeznania rocznego PIT-28 za 2022 rok należy je złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana (termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 za 2022 rok przypada na 2 maja 2023 z uwagi, że 30 kwietnia 2023 jest dniem wolnym od pracy).

Jak wygenerować zeznanie roczne?

W celu wygenerowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28)

Rozliczenie podatku dochodowego w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów