0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nielegalne programy w firmie - jakie mogą być tego konsekwencje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nielegalne programy w firmie 

Pracownicy biurowi codziennie korzystają z szeregu programów i aplikacji komputerowych. W zdecydowanej większości firm oprogramowanie jest kupowane na własność wraz z unikatowym kluczem licencyjnym. Jednak coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z programów udostępnianych przez Internet i pokrywają jedynie opłatę abonamentową. Zauważa się, że taka forma korzystania z niezbędnych aplikacji staje się coraz bardziej popularna i jest dobrą alternatywą dla piractwa (nielegalne programy).

Istnieje również druga grupa użytkowników, która korzysta z nielegalnie pozyskanego oprogramowania lub wykracza poza warunki regulowane umową licencyjną. Pomimo wielu akcji odpowiednich służb oraz apeli producentów, łamanie prawa poprzez korzystanie z pirackich programów jest zjawiskiem częstym i powszednim. W większości przypadków przedsiębiorcy są świadomi, że działają niezgodnie z prawem i mimo to dalej tak postępują. A wiszące nad nimi konsekwencje są bolesne w skutkach.

Kary za nielegalne programy komputerowe 

Przedsiębiorca, który pozyskuje, posiada, korzysta lub kopiuje programy komputerowe w sposób niezgodny z ustaleniami producenta w licencji, podlega szeregowi kar, ponieważ narusza jego prawa autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że przedsiębiorca może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności, pozbawiania wolności do lat 5 oraz karze odebrania mu narzędzi przestępstwa, czyli na przykład komputerów, serwerów czy płyt. Co więcej, popełnione przestępstwo podlega każe również zgodnie z Kodeksem karnym, który określa takie działanie jako przestępstwo pirackie. Jeśli zakupione oprogramowanie było wcześniej kradzione (paserstwo) to przedsiębiorca podlega szeregowi kar również z tego tytułu, ponieważ to na nim spoczywa odpowiedzialność za wybór miejsca i okoliczności zakupu programów i - jeśli ma wątpliwości odnośnie legalności produktu - powinien zrezygnować z transakcji. Kodeks karny wskazuje ponadto na inne czyny zabronione, związane z szeroko rozumianym nielegalnie pozyskanym oprogramowaniem.

Dodatkowo producent oprogramowania, którego prawa autorskie zostały naruszone, na drodze postępowania cywilnego, ma prawo wystąpić z szeregiem roszczeń w stosunku do nieuczciwego przedsiębiorcy. Może między innymi zażądać zaprzestania korzystania z programu. Ma również prawo ubiegać się o zapłatę odszkodowania w wysokości dwukrotności lub trzykrotności wynagrodzenia, które przysługiwałoby mu, gdyby licencja za konkretny program została opłacona. Niezawinione piractwo przedsiębiorcy upoważnia producenta do otrzymania niższego odszkodowania, zaś zawinione - do wyższej kwoty świadczenia.

Odpowiedzialność za nielegalne programy w firmie 

Warto, aby przedsiębiorca zdawał sobie sprawę z tego, że to on odpowiada za wszystkie programy, w tym również za nielegalne programy, które zostały zainstalowane w jego firmie. Zgodnie z prawem nie ma znaczenia, czy pracownik samowolnie dokonał czynu zabronionego oraz czy przedsiębiorca o nim wiedział. Dlatego pracodawca, dla własnego bezpieczeństwa,  powinien zastosować szczególne środki ostrożności, na przykład w postaci zakazu samowolnej instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na firmowym komputerze. Taki zakaz powinien być przekazany podwładnym w formie pisemnego pouczenia. Inną bardzo skuteczną metodą jest założenie specjalnej blokady, która skutecznie uniemożliwi każdą próbę samowolnej instalacji. W stosunku do pracownika, który naruszył ustalone zasady można wyciągnąć konsekwencje w postaci pociągnięcia go do odpowiedzialności materialnej lub zastosować zwolnienie go z pracy w trybie dyscyplinarnym.

Dla zachowania bezpieczeństwa przedsiębiorcy, warto przechowywać w siedzibie firmy całą dokumentację potwierdzająca legalność oprogramowania. Przedstawienie jej podczas kontroli z pewnością zostanie dobrze odebrane przez kontrolerów i ułatwi im pracę.

Informacja o ujawnieniu nielegalnego oprogramowania w mgnieniu oka rozprzestrzeni się wśród klientów skontrolowanego przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie przyczyni się do utraty wiarygodności firmy i jej wcześniejszej renomy. Dlatego wybierając kierunek prowadzenia działalności, przedsiębiorca powinien dwa razy się zastanowić, czy aby na pewno opłaca mu się korzystanie z pirackich wersji programów komputerowych i aplikacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów