Poradnik Przedsiębiorcy

Ochrona aplikacji mobilnych - co to takiego?

Ochrona aplikacji mobilnych, co to takiego?Czym są aplikacje mobilne i na co należy zwracać uwagę przy ich wyborze? To pytania, które należy sobie zadać zanim zaczniemy w pełni korzystać z naszego smartfona. 

Aplikacje mobilne wspierają głównie procesy sprzedaży, ale nie tylko. Zastosowanie aplikacji mobilnych nie ma już właściwie ograniczeń. Korzysta się z nich podczas zakupów, przy obsłudze maszyn, do monitorowania parametrów (technologicznych, życiowych, funkcjonalnych), do zapisywania notatek, pobierania danych czy tworzenia grafik - aplikacje są wszędzie. Nawet teraz, czytając ten artykuł, korzystasz z przeglądarki, a jeśli czytasz go w telefonie, to zapewne musiałeś dodatkowo ściągnąć lub zainstalować wyszukiwarkę, która jest aplikacją mobilną. 

Odkąd pojawiły się tablety i smartfony, sporą część pracy wykonuje się właśnie na tych urządzeniach, dzięki czemu kartki papieru czy komputer stacjonarny, a nawet laptop przestają być wykorzystywane na taką skalę jak wcześniej. Dużo łatwiej nam załatwić pewne kwestie na przenośnych urządzeniach. Producenci aplikacji prześcigają się, tworząc nowe rozwiązania, które ułatwią nam życie. Dzięki temu kreują popyt na swoje oprogramowanie. Jakie prawne aspekty tworzenia aplikacji mobilnych znajdują zastosowanie na większą skalę?

Prawne aspekty tworzenia aplikacji mobilnych

Aplikacja  mobilna z prawnego punktu widzenia jest programem komputerowym, do którego zastosowanie mają przepisy prawa autorskiego. Program komputerowy jest chroniony tak samo jak utwory literackie, jednak idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego nie podlegają ochronie.

Art. 74.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Ochrona aplikacji mobilnych

Z definicji zawartej w ustawie o prawie autorskim wynika, że ochroną nie jest objęte oprogramowanie, czyli kod źródłowy, interfejs, odpisy i dokumentacja, marka, nazwa, firma, bazy danych, koncepcje i pozostałe elementy dotyczące danej aplikacji. Ochrona aplikacji mobilnej nie obejmuje więc analogicznie: kod źródłowy, interfejs, odpisy i dokumentacja itp. 

Art. 74 ust. 2 ustawy o prawie autorskim

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

 
Rozwiązania funkcjonalne i interfejs mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej niezależnie od ochrony przyznanej aplikacji mobilnej.

Czym są aplikacje mobilne?

Aplikacje mobilne to zestaw instrukcji używanych w komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, dzięki którym osiąga się zamierzony efekt. W skład aplikacji mobilnej wchodzi kod źródłowy oraz interfejs.

Kod źródłowy - to zapis programu mobilnego przy pomocy określonego języka programowania, opisujący operacje jakie powinna wykonać aplikacja na zgromadzonych lub otrzymanych danych.

Interfejs - zdefiniowany przez autora sposób komunikowania się użytkownika z programem i programu z użytkownikiem; często określany jako interfejs graficzny użytkownika, czyli widok aplikacji.

Umowa na wykonywanie aplikacji mobilnej

Zawierając umowę na wykonywanie aplikacji mobilnej, należy pamiętać, że nie gwarantuje ona zamawiającemu ochrony ani przeniesienia pełni praw do aplikacji, jeżeli umowa nie będzie zawierała odpowiednich zapisów. 

Wyróżniamy 2 podstawowe sposoby konstruowania umów o aplikacje mobilne:

  1. w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło

  2. w ramach umowy o pracę przez zlecenie firmie wykonania danej aplikacji mobilnej

W przypadku zawierania umowy zlecenie lub umowy o dzieło zamawiającego czy zleceniodawcę z pewnością interesuje nabycie pełni praw autorskich do aplikacji. W takim przypadku niezbędne będzie doprecyzowanie, w jakim zakresie autor kodu czy interfejsu przenosi prawa na osobę kupującą - czy będzie do pełnia praw autorskich, prawo autorskie do wykorzystywania czy prawo autorskie wraz z prawami zależnymi.
 
 

Ważne!

Umowa na wykonanie aplikacji mobilnej musi zawierać wyraźne i precyzyjne postanowienia odnoszące się do praw autorskich, do kodu źródłowego oraz do grafiki wykorzystanej w interfejsie aplikacji.

W ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło, które zawierane są bezpośrednio z programistą jako autorem aplikacji, warto jest dodatkowo zawrzeć w treści umowy oświadczenie, ze “aplikacja została wykona w całości samodzielnie” oraz, że “posiada w całości prawa autorskie do utworu”.

Jeżeli wykonanie aplikacji mobilnej jest zlecane firmie czy spółce, która bierze na siebie ciężar zatrudniania programistów i grafików, warto (w miarę możliwości) zbadać, czy ich umowy zawierają zapis o przeniesieniu praw autorskich i praw zależnych na pracodawcę. Zyskanie zgody na opracowanie programu komputerowego nie jest bowiem równoznaczne z udzieleniem zgody na korzystanie i rozporządzenie opracowaniem. Twórca utworu pierwotnego musi wyrazić dodatkową zgodę - najpierw na dokonanie opracowania, a następnie na stworzenie utworu zależnego. 

Ochrona aplikacji mobilnych w kontekście a ochrona danych osobowych

W przypadku tworzenia aplikacji mobilnych trzeba również zwrócić uwagę na temat zależności ochrony aplikacji mobilnych i ochrony danych osobowych. Użytkownicy aplikacji mobilnych muszą mieć kontrolę nad swoimi danymi ze względu na fakt, że urządzenia elektroniczne, na których instalowane są aplikacje mobilne, są coraz bardziej spersonalizowanymi urządzeniami. W wielu przypadkach korzystanie z aplikacji mobilnej będzie stanowiło świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wystarczy, że aplikacja mobilna umożliwia korzystanie z usług.