0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe limity dla emerytów i rencistów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Emeryci i renciści są często aktywni zawodowo. Powinni mieć jednak na uwadze, że istnieją pewne ograniczenia co do wysokości ich zarobków. Przekroczenie konkretnego dochodu może powodować obniżenie świadczeń z ZUS. Sprawdź, jakie są nowe limity dla emerytów i rencistów!

Jakie świadczenia można zawiesić? 

ZUS ma prawo pomniejszyć lub zawiesić następujące rodzaj świadczeń:

 • emeryturę;

 • emeryturę pomostową;

 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy;

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:

  • wypadkiem przy pracy,

  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,

  • chorobą zawodową;

 • rentę inwalidy wojskowego;

 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

 • rentę rodzinną. 

Limity dla emerytów i rencistów 

Jeżeli przychód emeryta lub rencisty:

 • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości;

 • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS zmniejszy świadczenie. Od 1 czerwca 2020 r. kwota ta wynosi 3732,10 zł;

 • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Od 1 czerwca 2020 r. kwota ta wynosi 6931,00 zł.

Jeśli więc emeryt lub rencista przekroczy miesięczne przychody w wysokości 3732,10 zł, to wpłynie to na zmniejszenie emerytury/renty. Jeśli osiągnie przychody powyżej 6931,00 zł, to emerytura zostanie zawieszona. Progi te obowiązują do 31 sierpnia 2020 r. i są zmieniane co trzeci kwartał. 

ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia, jeżeli osoba ma prawo do emerytury i ukończyła powszechny wiek emerytalny, i nie ma tu znaczenia, jaki przychód osiągnie. Również osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń mogą zarobkować bez ograniczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów