0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydłużenie terminu płatności podatku za pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomoc państwa oferowana w ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadziła kilka rozwiązań wspierających pracodawców w czasie pandemii. Jednym z nich było wydłużenie terminu płatności podatku za pracowników. Termin ten jednak został ponownie przesunięty!

Wydłużenie terminu płatności podatku za pracowników wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła możliwość skorzystania przez zakłady pracy dotknięte skutkami koronawirusa z odroczenia płatności podatku za pracowników. Jednakże dotyczyło to wyłącznie zaliczek należnych za marzec i kwiecień. Sam termin zapłaty został przedłużony do 1 czerwca. Zapłata podatku za pracowników do wyznaczonego dnia nie powodowała naliczenia odsetek za zwłokę.

Do 1 czerwca należało wpłacić zaliczkę obliczoną na zasadach ogólnych oraz zryczałtowany podatek dochodowy pobrany z wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Podatek za pracowników można zapłacić jeszcze później!

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, które wprowadziło nowe daty zapłaty podatków za pracowników. Minister Finansów Tadeusz Kościński wypowiedział się w tym temacie:

„Odmrażamy gospodarkę. Wiemy, że przedsiębiorcy wciąż potrzebują naszego wsparcia, a kumulacja płatności w czerwcu negatywnie odbiłaby się na ich sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy rozłożyć płatności do końca roku”.

 I tak w przypadku zaliczek pobranych w:

  • w marcu – należy wpłacić je do 20 sierpnia 2020 r.,
  • w kwietniu – należy wpłacić je do 20 października 2020 r.,
  • w maju – należy wpłacić je do 20 grudnia 2020 r.

Oczywiście przesunięcie terminów nie powoduje naliczenia odsetek.

Wydłużenie terminu płatności podatku za pracowników może wesprzeć wiele zakładów pracy w tym ciężkim czasie. Takie oszczędności pozwolą pracodawcom na zachowanie  płynności finansowej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów