Poradnik Przedsiębiorcy

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę

Chciałabym zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę, która ma prawo do emerytury. Jakie składki do ZUS muszę odprowadzać za taką osobę?

Beata, Jędrzejów

 

Za pracownika pobierającego emeryturę i zatrudnionego na umowę o pracę należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, a także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli jest to praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli pracownica ukończyła 55 lat lub pracownik ukończył 60 lat, nie opłaca się składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.