0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy limit przychodu dla świadczenia postojowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Górna granica przychodów, jakie mogą uzyskać osoby starające się o wsparcie w postaci świadczenia postojowego, zmienia się co kwartał. Kwota ta nie może przekraczać 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Od 1 grudnia podano jej wyższą wartość. Sprawdź, ile wynosi nowy limit przychodu dla świadczenia postojowego i kogo on dotyczy!

Złożenie pierwszego wniosku o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe to rodzaj wsparcia przeznaczony dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku tych drugich podczas składania wniosku o wypłatę postojowego po raz pierwszy, konieczna jest weryfikacja przychodu. Prawo do świadczenia postojowego mają zleceniobiorcy, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek, nie przekracza trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wyższy limit przychodu dla świadczenia postojowego

Od 1 grudnia limit przychodu dla świadczenia postojowego jest wyższy i wynosi 15 506,79 zł. Dotyczyć będzie on wniosków składanych po raz pierwszy w grudniu 2020 roku oraz styczniu i lutym 2021 roku. Dla porównania przy wnioskach składanych w miesiącach od lipca do sierpnia przychód ten wynosił 15 073,44 zł, co oznacza, że wzrósł o 433,35 zł.

Limit przychodu dla świadczenia postojowego, o które zleceniobiorca będzie wnioskować po raz pierwszy, nie może być wyższy niż 15 506,79 zł.

Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest wypełnienie i wysłanie do ZUS-u druku RSP-C. Przy staraniu się o kolejne wypłaty zleceniobiorca składa oświadczenia na formularzu RSP-CK. Z kolei jeśli zleceniodawca nie chce złożyć wniosku za zatrudnionego, wówczas może on tego dokonać samodzielnie na RSP-CZ. Wszystkie te druki dostępne są na portalu ZUS PUE, dzięki czemu można je przekazać drogą elektroniczną.

Wyższy limit przychodu dla świadczenia postojowego spowoduje, że więcej osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia oferowanego przez państwo. Należy przy tym pamiętać, że obecnie postojowe może zostać przyznane maksymalnie trzy razy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów