0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wyniesie limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku osoby fizyczne mogą prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną, pod warunkiem że miesięczny przychód z niej nie przekracza 50% stawki płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną będą mogli uzyskać więcej ze względu na zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego. Jaki jest limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku? Odpowiadamy w artykule.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to taka, z której miesięczny przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo osoba fizyczna, która chce założyć działalność nierejestrowaną, musi wykazać, że w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W przypadku gdy przychód uzyskany z działalności nierejestrowanej przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia, wtedy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu, działalność ta zostaje zakwalifikowana jako działalność gospodarcza. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni złożyć w CEiDG wniosek rejestracyjny.

Działalność nierejestrowana nie może być wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej, a także w ramach działalności, które wymagają posiadania koncesji, licencji czy pozwolenia

Miesięczny limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

Na przyszły rok została ustalona nowa kwota płacy minimalnej, która będzie wynosiła 2800 zł brutto. Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną w 2021 roku będą zatem mogły uzyskać przychód w kwocie nieprzekraczającej 1400 zł brutto.

Kwota limitu przychodu z działalności nierejestrowanej jest ściśle związana ze stawką płacy minimalnej. Od 2018 roku wspomniana kwota ulegała zwiększeniu i w związku z tym co roku wzrastał również limit przychodu uzyskanego z działalności nierejestrowanej. Pułap taki oblicza się dla miesięcy kalendarzowych, zatem w momencie gdy rozpoczęcie działalności nierejestrowanej nastąpi w trakcie miesiąca, będzie on przysługiwał na cały miesiąc.

Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną nie są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od niej. Osiągnięty z działalności nierejestrowanej przychód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w części „Działalność nierejestrowana określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów