0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek solidarnościowy, czyli 4200 zł dla zwolnionych pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzenie dodatku solidarnościowego oraz podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 jest coraz bardziej realne. Prezydent Andrzej Duda złożył do Sejmu projekt ustawy, która oprócz tego ma podwyższyć zasiłek dla bezrobotnych oraz wprowadzać dodatek solidarnościowy

Kto otrzyma dodatek solidarnościowy?

Zgodnie z projektem ustawy dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, które zostały zwolnione z pracy po 31 marca 2020 roku. Istotne jest to, że dodatek będą mogły otrzymać osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy oraz którym nie przedłużono umowy. Co więcej, aby otrzymać dodatkowe świadczenie, osoby te musiały podlegać przez co najmniej 90 dni ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy oczywiście nie będzie przyznawany automatycznie, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku.

Dodatek solidarnościowy będzie wypłacany osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Według projektu wniosek o dodatek solidarnościowy powinien zawierać:

  • podstawowe dane osoby uprawnionej, 
  • dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, 
  • oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków otrzymania dodatku,
  • rachunek płatniczy osoby uprawnionej.

Gdy osobie będzie wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacone przez urząd pracy, należy podać wysokość tych świadczeń. Oświadczenia takie będą składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej. Omawiany wniosek zainteresowany, będzie musiał złożyć w ZUS-ie.

Dodatek solidarnościowy aż na 3 miesiące

Dodatek solidarnościowy ma być przyznawany w kwocie 1400 zł i będzie można go pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Zainteresowani mogą się o niego starać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Istnieje możliwość otrzymania jednego przelewu aż za 3 miesiące – wtedy jednorazowo wpłynie na konto bankowe 4200 zł. Zapowiedziano także, że dodatek solidarnościowy nie będzie opodatkowany i że będzie chroniony przed potrąceniami bądź egzekucjami.

Dodatek solidarnościowy będzie wypłacany w kwocie 1400 zł miesięcznie maksymalnie przez 3 miesiące.

Warto wspomnieć, że w omawianym projekcie jest również propozycja podniesienia zasiłku dla bezrobotnych. Według niej od 1 września miałby on wynosić 1200 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a następnie jego kwota miałaby wynosić 942,30 zł.

Prezydent już skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym i miejmy nadzieję, że jak najszybciej dowiemy się, czy zostanie on zaakceptowany. Taki rodzaj wsparcia ma być rekompensatą dla osób, które straciły pracę przez koronawirusa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów