Poradnik Przedsiębiorcy

Okres przedawnienia urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy jeszcze z 2016 roku. Ile wynosi okres przedawnienia urlopu wypoczynkowego?

Dorota, Ustka

 

Urlop wypoczynkowy przedawnia się z upływem 3 lat, od kiedy stał się wymagalny. Termin ten jest bezwzględnie obowiązujący i nie może być skracany ani wydłużany przez strony umowy o pracę.

3 lata do przedawnienia urlopu wypoczynkowego liczy się z końcem roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje. W przypadku urlopu zaległego, który należy wykorzystać do końca września roku następnego, okres 3 lat do przedawnienia prawa do urlopu liczy się od 1 października tego roku, na który został przeniesiony urlop. Przykładowo, jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego w 2016 roku urlopu wypoczynkowego i urlop ten został przeniesiony jako urlop zaległy na 2017 rok, to przedawnienie tego urlopu następuje 1 października 2020 roku.