0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie przychodów z cashback?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cashback jest obecnie powszechną usługą oferowaną przez banki. Polega ona na tym, że instytucja finansowa zwraca swojemu klientowi określony procent wydatków, które zostały opłacone przy użyciu karty. Tego typu praktyki są bardzo popularne i oferowane przez wiele banków. Klienci, w tym również firmy okazują duże zainteresowanie tego rodzaju produktami.

Jak wygląda kwestia opodatkowania przychodów z tytułu cash-back? Obecnie jest dość skomplikowana, ponieważ organy skarbowe twierdzą, iż są to przychody podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. W związku z tym, aby umożliwić swoim klientom rozliczenie przychodu w zeznaniu rocznym, banki powinny im wydawać deklarację PIT-8C. Jednak - jak powszechnie wiadomo - banki nie wydają takich deklaracji, tłumacząc, iż jest to tzw. sprzedaż premiowa, która podlega zwolnieniu z opodatkowania, kiedy jej wartość nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy).

W konsekwencji tych nieścisłości dochodzi do sytuacji, że wiele podmiotów, czy to osób prywatnych czy firm, nie wykazuje w swoich deklaracjach rocznych przychodów z tytułu cash-back. Dzieje się tak w głównej mierze z powodu braku wiedzy na ten temat lub, jak już wiedza jest, podatnicy nie mają pomysłu, jak wykazać taki przychód nie posiadając odpowiedniego dokumentu.

Ministerstwo Finansów postanowiło przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy i w projekcie nowelizacji ustawy o PIT (podobnie, jak w CIT) wprowadzona została nowa regulacja - art. 30 ust. 1 pkt. 4b, która wprowadza opodatkowanie 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem świadczeń otrzymanych przez klientów od banku, w związku z prowadzeniem rachunku bankowego. Przy takim rozwiązaniu problemu, to bank będzie płatnikiem odpowiedzialnym za opłacenie podatku od przychodów z cash-back swoich klientów.

Nowe regulacje w sprawie cash-back miałyby wejść w życie z początkiem roku 2014 roku. Głównym celem modyfikacji przepisów prawnych w tym zakresie jest ułatwienie poboru podatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów