0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wygląda opodatkowanie VAT usługi serwisowej wraz z wymianą części?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności dokonuję serwisu towarów, które wcześniej sprzedałem. Podczas serwisu wymieniam zużyte części, które pobierane są z firmowego magazynu. Jednak zdarza się, że usługę serwisową świadczę na rzecz kontrahenta z kraju UE. Przy czym usługa ta wykonywana jest na terenie zakładu klienta. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać opodatkowanie VAT usługi serwisowej wraz z wymianą części? Czy należy wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy też należy to potraktować jako usługę kompleksową, czyli wykonanie usługi plus wymianę części?

 

Zbyszek, Toruń

 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić co oznacza pojęcie usługi kompleksowej. Jednak pojęcie to nie zostało uregulowane przepisami ustawy o VAT. Dlatego też należałoby odnieść się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96, w której to Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż każde świadczenie usług, co do zasady, powinno być traktowane jako niezależne i oddzielne. Jeśli jednak dane świadczenia są ściśle ze sobą powiązane tak, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, to świadczenia te należy traktować jako świadczenie jednolite.

W związku z powyższym, jeżeli świadczenie ma charakter kompleksowy, czyli złożony z kilku lub więcej czynności, które łącznie składają się na całość, to dla celów podatku VAT nie należy dokonywać sztucznego rozdzielenia tych czynności.

Jeśli więc podatnik świadczy usługi serwisowe na terenie zakładu klienta to dostawa i montaż części będą stanowić świadczenie, które nierozerwalnie związane jest z usługą serwisową. Oznacza to, że czynności tych nie uznaje się za odrębne, gdyż mają one charakter uzupełniający - stanowią element usługi serwisowej. W tym przypadku usługi serwisowe i dostawę części zamiennych należy traktować jako usługę kompleksową i traktować łącznie jako usługę serwisową.

Natomiast aby prawidłowo rozliczyć opodatkowanie VAT usługi serwisowej wraz z wymianą części na rzecz kontrahenta z UE, konieczne jest określenie miejsca, gdzie ta usługa jest świadczona. W tym celu należy odnieść się do art. 28b ustawy o VAT, który mówi, że: miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Oznacza to, że transakcja ta nie podlega opodatkowaniu w Polsce, do jej rozliczenia zobowiązany jest bowiem nabywca usługi. Faktura wystawiona przez polskiego podatnika nie będzie zawierać kwoty podatku należnego, musi ona jednak zawierać adnotację “odwrotne obciążenie”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów