0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca ma możliwość przekazania prywatnego majątku na potrzeby swojej firmy. Jednak aby tego dokonać, należy wykazać celowość przeniesienia majątku prywatnego do działalności, a także fakt, iż od momentu wniesienia go do firmy będzie wykorzystywany tylko na potrzeby tej działalności.

Pobierz darmowy wzór oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

Wzór oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego.pdf
Wzór oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego.doc

Podstawą przekazania jest najczęściej oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności. Oświadczenie należy sporządzić na piśmie - przedsiębiorca określa w nim, jakie składniki majątku, o jakiej wartości i kiedy zostały przekazane na potrzeby działalności (ujęte w ewidencji środków trwałych).

Jakie przedmioty można przekazać?

Na potrzeby działalności można przekazać nieruchomości oraz ruchome składniki prywatnego majątku. Jednak aby tego dokonać, przekazywane składniki muszą być:

  • własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy,

  • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • przeznaczone do użytkowania w prowadzonej działalności na okres dłuższy niż rok.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, przekazany majątek można zaliczyć do środków trwałych, a wydatki związane z ich użytkowaniem do kosztów firmowych.

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności

Oświadczenie, w którym przedsiębiorca  przekazuje prywatny majątek na potrzeby prowadzonej działalności powinno zawierać:

  • datę i miejscowość sporządzenia,

  • dane przedsiębiorcy,

  • oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel/współwłaściciel),

  • określenie składnika majątku (nazwa, rodzaj itp. w przypadku np. samochodu będzie to marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz właściwe określenie stawki amortyzacyjnej,

  • datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności,

  • wartość początkową przekazanego składnika majątku,

  • podpis właściciela.

W dokumencie ważna jest wartość początkowa przekazywanego majątku. To właśnie od tej wartości dokonywane będą odpisy amortyzacyjne. Wartością początkową co do zasady jest cena nabycia danego środka trwałego, udokumentowana fakturą, rachunkiem bądź innym dokumentem sprzedaży.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z ustaleniem wartości początkowej na podstawie dokumentu (uległ on zniszczeniu), zobowiązany jest sam do dokonania wyceny. Musi ona uwzględniać cenę rynkową środków trwałych tego samego rodzaju, z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz stan i stopień zużycia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów