0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenia OFF i BFK - kiedy będą mieć zastosowanie w JPK?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie czynni podatnicy VAT w przypadku wskazanych przez Ustawodawcę transakcji wykonywanych w ramach działalności mają obowiązek stosować oznaczenia w JPK_V7. Lista oznaczeń jednak zwiększy się. W dniu 24.10.2024 rok Rządowe Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe oznaczenia OFF i BFK. Kiedy podatnicy będą mieli obowiązek stosować wspomniane oznaczenia w JPK? 

Nowe oznaczenia OFF i BFK w JPK_V7

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wspomniany projekt zakłada nowe oznaczenia OFF i BFK, które podatnicy będą mieli obowiązek stosować w składanych JPK_V7

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenia nowych oznaczeń ma związek z Krajowym Systemem e-Faktur, za pośrednictwem którego czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek wystawiać faktury od 1 lipca 2024 roku a podatnicy zwolnieni z VAT od 1 lipca 2025 roku.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy zaznacza: “(...) Proponowane rozwiązania dostosowują przepisy rozporządzenia do wprowadzanych w ustawie o VAT zmian w zakresie przepisów dotyczących obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur oraz rozwiązania grupy VAT. (...)”.

Oznaczenie OFF będzie miało zastosowanie w przypadku faktury, o której mowa:

  • w art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT, czyli faktury elektronicznej wystawionej w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur oraz

  • art. 106nh ust. 1 ww. ustawy, czyli faktury elektronicznej wystawionej w okresie trwania niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur oraz w przypadku gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria Krajowego Systemu e-Faktur,

- jeśli faktura ta nie ma przydzielonego numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur oraz nie została przesłana do Krajowego Systemu e-Faktur.

W uzasadnieniu do rozporządzenia w zakresie oznaczenia OFF wskazano następująco: “(...) Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu, faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu. Oznaczenie to zapewni identyfikację przypadków faktur wystawianych podczas awarii i niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur z uwagi na powyższe okoliczności braku dostępu do systemu spowodowane np. pracami serwisowymi lub z przyczyn leżących po stronie podatnika. (...)”.

Oznaczenie BFK będzie miało zastosowanie w przypadku faktury elektronicznej  i faktury w postaci papierowej wystawionej bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur.

Natomiast w zakresie oznaczenie BFK, uzasadnienie do rozporządzenia wskazuje: “(...) Oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.  (...)”.

Od kiedy nowe oznaczenia OFF i BFK w JPK_V7?

Jak wskazuje projekt rozporządzenia, nowe oznaczenia OFF i BFK mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów