0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Państwo identyfikacji i konsumpcji - Mini One Stop Shop

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nadchodzą następne zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług - w tym wypadku będzie to nowelizacja wynikająca z prawodawstwa unijnego. Chodzi tu o opodatkowanie w państwie konsumpcji usług świadczonych drogą elektroniczną, telekomunikacyjnych oraz nadawczych (telewizyjnych i radiowych). Na znaczeniu straci fakt statusu odbiorców - nieważne będzie, czy nabywcą usługi jest firma czy osoba prywatna. W celu złagodzenia wynikających z nowelizacji przepisów prawnych zaplanowano implementację procedury Mini One Stop Shop, pozwalającej na rozliczenia w państwie identyfikacji, czyli tzw. procedury jednego okienka.

Mini One Stop Shop w ustawie o VAT

Procedura szczególna dla podmiotów mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a. - to tytuł rozdziału 6a, który w wyniku nowelizacji ustawy VAT zostanie do niej dodany. W pierwszym artykule nowo wstawionego rozdziału pojawią się podstawowe definicje, natomiast w kolejnych zostaną zawarte informacje na temat formalności urzędowych związanych ze szczególną procedurą rozliczania podatku od towarów i usług.

Kraj członkowski identyfikacji w Mini One Stop Shop

W nowelizacji ustawy znajdzie się m.in. pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji. Jest to kraj członkowski UE, w którym podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze bądź elektroniczne na rzecz osób, które nie są podatnikami i posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo zwykle miejsce pobytu w kraju członkowskim konsumpcji. Podatnik ten powinien złożyć zgłoszenie artykułujące chęć skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku od towarów i usług.

Aby zrozumieć pojęcie państwa identyfikacji, należy określić, w jakim państwie podatnik świadczący wyżej wymienione usługi jest uprawniony do złożenia zgłoszenia z informacją o chęci skorzystania z procedury Mini One Stop Shop.

Art. 130b projektu z dnia 15.04.2014 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

1. Podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, mogą złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym podatnik posiada:

1) siedzibę działalności gospodarczej,

2)stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku gdy nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które wybiera w celu przedłożenia zgłoszenia, w przypadku gdy nie posiada on siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Z powyższego wynika, że w przypadku polskiego biznesmena z siedzibą firmy w Polsce, państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska. To właśnie w naszym kraju będzie zobligowany do rozliczania i składania deklaracji dotyczących stosowania procedury szczególnej VAT.

Państwo konsumpcji w Mini One Stop Shop

Zastanówmy się teraz nad pojęciem państwa konsumpcji. Jest to kraj, w którym nabywca wymienionych usług (niepodatnik) je konsumuje - czyli, inaczej mówiąc, jest to państwo opodatkowania świadczonych usług. W procedurze Mini One Stop Shop kraj konsumpcji będzie zawsze inny od kraju identyfikacji - ponieważ jedynie w tym przypadku ma ona zastosowanie.

Warto wiedzieć, że nowelizacja przepisów w zakresie określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób prywatnych (niepodatników) z państw UE, która zakłada opodatkowanie rzeczonego świadczenia w państwie konsumpcji, jest obligatoryjna. Z kolei do decyzji przedsiębiorcy pozostaje to, czy skorzysta z nowych procedur szczególnych VAT, czy postawi na samodzielną rejestrację w każdym z państw konsumpcji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów