Poradnik Przedsiębiorcy

VAT Mini One Stop Shop – kogo dotyczą zmiany?

Mechanizm VAT Mini One Stop Shop – nowa forma rozliczeń podatku od towarów i usług, stworzona aby ułatwić rozliczanie się tym podatnikom, którzy w ramach swoich działalności świadczą usługi telekomunikacyjne, telewizyjne, nadawcze radiowe i elektroniczne na rzecz konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej. Nic trudnego, bo rozliczenia dokonuje się w kraju, w którym znajduje się siedziba usługodawcy? Obecnie – tak, jednak już od 1 stycznia 2015 r. podatnicy powinni przygotować się na poważne zmiany.

Czym jest VAT Mini One Stop Shop?

W związku z faktem, że usługi telekomunikacyjne, telewizyjne, nadawcze radiowe i elektroniczne nie posiadają ujednoliconej stawki podatku od towarów i usług na terenie całej Unii Europejskiej, przepis wskazujący na rozliczanie tej daniny w kraju siedziby sprzedawcy przy sprzedaży na rzecz konsumentów różnicował nieco przedsiębiorców. Dodatkowo dało się zaobserwować proceder rejestrowania swojej działalności w kraju, który posiadał właśnie niższą stawkę podatku, co przyczyniało się do powstawania różnic w konkurencyjności gospodarek państw członkowskich.

Dlatego też Komisja Europejska zaplanowała reformę wspólnotowych przepisów, która wpłynie na ujednolicenie przepisów krajów członkowskich. Zgodnie z założeniami od 1 stycznia 2015 r. miejscem właściwym do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób prywatnych będzie kraj faktycznej konsumpcji. Oznacza to, że jeżeli polski przedsiębiorca będzie świadczył którąś z wymienionych powyżej usług na rzecz np. niemieckiego konsumenta, to rozliczenie podatku VAT powinno odbyć się w Niemczech, zgodnie ze stosowaną tam stawką podatku.

Już na pierwszy rzut oka widać, że takie rozwiązanie mogłoby być dość problematyczne, gdyż wiązałoby się z koniecznością rejestrowania dla celów podatku VAT w kraju, z którego pochodzi konsument, na rzecz którego świadczone były usługi. Dlatego aby zapobiec tego typu obciążeniom administracyjnym, Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie procedury VAT Mini One Stop Shop. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozliczenia się z zagranicznego VAT-u we własnym, krajowym urzędzie skarbowym.

Kogo dotyczy procedura VAT Mini One Stop Shop?

Nie każdy polski podatnik, który przeprowadza transakcje unijne w ramach swojej firmy, musi interesować się wprowadzaną procedurą. Jak już wskazano, chodzi tutaj o przedsiębiorców świadczących usługi:

  • telekomunikacyjne,
  • nadawcze (telewizyjne i radiowe),
  • elektroniczne,

na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej z innych krajów Wspólnoty, czyli konsumentów. Jest to niezwykle istotne, gdyż świadczenie tego typu usług na rzecz kontrahenta-przedsiębiorcy nie jest brane pod uwagę w kontekście Mini One Stop Shop. W praktyce nowe przepisy będą się odnosiły przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy sprzedają w formie wirtualnej mobilne aplikacje, gry, dostęp do stron internetowych etc.

Przedsiębiorcy, którzy należą do jednej z wymienionych powyżej grup, powinni odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany. Po pierwsze, obok tradycyjnych deklaracji VAT-7 i VAT-7K do obowiązkowych formularzy dołączą deklaracje do rozliczania podatku należnego w ramach VAT Mini One Stop Shop. Plusem jest fakt, że takie druki będą składane kwartalnie, do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału jedynie w formie elektronicznej. Po drugie niezwykle istotne stanie się poprawne identyfikowanie kontrahenta, z którym sprzedawca ma do czynienia. Wątpliwości w stu procentach rozwiewać będzie numer VAT-UE lub jasna

informacja o jego braku – to pozwoli bowiem rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą, czy też z konsumentem. Jeśli z konsumentem, to istotne będzie także ustalenie, w jakim kraju świadczona jest usługa – takie informacje sprzedawca powinien uzyskać z co najmniej dwóch, zgodnych ze sobą dowodów.

Jeśli przedsiębiorca należy do grupy, do której adresowany jest mechanizm VAT Mini One Stop Shop, warto zainteresować się nim już teraz. Wprawdzie obecnie w polskich przepisach nie wszystko jest jeszcze dopięte na ostatni guzik – nie ma np. wzoru deklaracji podatkowej – mimo to wcześniejsze zorientowanie się w temacie pozwoli odpowiednio wcześnie przystosować się do przepisów i uniknąć problemów w przyszłości. Tym bardziej, że tak jak w przypadku tradycyjnych krajowych rozliczeń, uporczywe zaniedbywanie obowiązków w przypadku VAT Mini One Stop Shop będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami.