0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura Mini One Stop Shop (MOSS) - płatność podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe regulacje w zakresie podatku VAT. Zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Jedną z najważniejszych modyfikacji jest wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania podatku VAT przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób zagranicznych niebędących podatnikami z innych państwa członkowskich UE. Procedura ta w skrócie nazywana jest procedurą MOSS, czyli Mini One Stop Shop. Na czym polega i z jakimi obowiązkami podatkowymi się wiąże? Wyjaśniamy poniżej.

Mini One Stop Shop - na czym polega?

Jak już wspomniano, Mini One Stop Shop (MOSS) jest to szczególna procedura rozliczania podatku VAT przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz konsumentów z krajów unijnych.

Szczególność tej procedury polega na tym, że podatnik może rozliczyć podatek VAT od tych usług w kraju, w którym posiada siedzibę działalności, bez konieczności rejestracji dla celów podatku VAT w krajach zagranicznych, w których świadczy usługi nadawacze, telekomunikacyjne i elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami.

Mini One Stop Shop - jak dokonać rejestracji?

Aby móc skorzystać z procedury Mini One Stop Shop (MOSS) w ramach Unii Europejskiej podatnik musi dokonać rejestracji na druku VIU-R. Zgłoszenia należy dokonać do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (Śródmieście).

Dodatkowo w celu rejestracji należy złożyć oświadczenia:

  • o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R;
  • zgoda na otrzymywania pism droga elektroniczną – tylko dla MOSS – adres e-mail obowiązkowy, osoba do kontaktów i telefon.

Mini One Stop Shop - deklaracja rozliczeniowa

Jak wynika z nowych przepisów, podatnik korzystający z unijnej procedury Mini One Stop Shop (MOSS), jest zobligowany do składania deklaracji rozliczeniowych - VIU-D. Zgodnie z art. 130c ustawy o VAT deklaracje rozliczeniowe należy składać w formie elektronicznej do Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - Śródmieście. Co ważne, deklarację rozliczeniową należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale i nie ulega przesunięciu, gdy przypadnie w sobotę, niedzielę oraz święta. Nie ma możliwości stosowania rozliczeń miesięcznych.

Mini One Stop Shop - zapłata podatku

Wszelkie wartości wykazane w deklaracji VIU-D należy wyrażać w euro. Podatek podlega wpłacie na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - Śródmieście, również w tej walucie.

Ważne!
W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

 

Podatek należy uiścić w momencie złożenia deklaracji VAT. Jednak jeżeli podatnik nie dokona płatności na tym etapie, wówczas powinien jej dokonać najpóźniej do dnia złożenia deklaracji rozliczeniowej, czyli 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

W tytule przelewu należy wskazać unikatowy numer referencyjny (UNR), który jest nadawany każdej składanej deklaracji.

Jeżeli podatnik nie dokona płatności lub nie uiści pełnej kwoty, państwo członkowskie identyfikacji wyśle ponaglenie drogą elektroniczną 10 dnia od dnia, w którym należało dokonać płatności.

Notoryczne nieopłacanie podatku będzie wiązało się z wykluczeniem podatnika ze szczególnej procedury rozliczania VAT.

Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności podatku przez podatników stosujących szczególną procedurę Mini One Stop Shop zostały objaśnione w Przewodniku dotyczącym małego punktu kompleksowej obsługi w zakresie VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów