0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podmiot zwolniony z VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy podmioty zwolnione z podatku od towarów i usług mogą kupować towary z terytorium UE? Jak w takiej sytuacji właściwie rozliczyć transakcję? Czy podmiot, który podlega zwolnieniu z VAT, powinien rejestrować się jako podatnik VAT UE? Zapraszamy do lektury.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE

Podmiot zwolniony z VAT, u którego wartość nabywanych towarów w danym roku będzie większa niż 50 tysięcy złotych, ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE. Jeśli limit ten nie zostanie przekroczony przedsiębiorca nie musi się rejestrować ani opodatkowywać zakupu.

WNT - definicja

Definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów można znaleźć w art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Rozliczanie transakcji WNT

Jeśli podmiot zwolniony z VAT dokonuje WNT, a wartość transakcji jest większa niż 50 tysięcy złotych, musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-8. Mogą to uczynić także podmioty, które nie odnotowały przekroczenia tego limitu, ale zdecydowały się na opodatkowanie transakcji, potwierdzając to właściwym zawiadomieniem wysłanym do US.

Na deklaracji VAT-8 - oprócz WNT - możemy wykazać także:

  • import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4) oraz
  • zakup towarów na terytorium kraju od podmiotu zagranicznego, gdy VAT rozlicza nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5).

Trzeba zaznaczyć, iż podmiot, który jest zwolniony z VAT, a dokonuje WNT co do zasady ma obowiązek wykazać je w informacji podsumowującej VAT UE.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zaniechania złożenia deklaracji VAT-8

Podatnik zwolniony z VAT deklarację VAT-8 musi składać za okresy miesięczne - do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Trzeba dodać, że ma taki obowiązek nawet w sytuacji, kiedy w konkretnym miesiącu nie pojawił się obowiązek podatkowy ze zdarzeń objętych deklaracją.

Zaniechanie złożenia deklaracji może stanowić dla fiskusa informację, iż przedsiębiorca nie wykonuje już czynności opodatkowanych. W tej sytuacji - bazując na art. 97 ustawy o VAT - naczelnik US może dokonać skreślenia przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT.

Co ważne, art. 97 ust. 15 ustawy o VAT mówi, iż zaniechanie złożenia deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały jest równoznaczne z wykreśleniem podatnika z rejestru VAT UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów