0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT Mini One Stop Shop - czym jest państwo identyfikacji, a czym państwo konsumpcji?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd planuje kolejne zmiany w ustawie o VAT. Tym razem jednak wynikają one z odgórnej inicjatywy Unii Europejskiej. Od stycznia 2015 roku wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi telekomunikacyjne oraz usługi nadawcze radiowe i telewizyjne będą opodatkowane w kraju konsumpcji. Nie będzie miało jak dotychczas znaczenia, czy świadczone są na rzecz firm, czy prywatnych osób. Łagodząc konsekwencje zmian, wprowadza się procedurę jednego okienka (tzw. MOSS - Mini One Stop Shop), która pozwoli rozliczać się w kraju identyfikacji.

Procedura Mini One Stop Shop - nowy rozdział w ustawie o VAT

Zgodnie z projektem planowanych zmian w ustawie o VAT zamierza się wprowadzić do przepisów nowy rozdział 6a zatytułowany:

“Procedura szczególna dla podmiotów mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a.”

Pierwszy z artykułów tego rozdziału (art. 130a) będzie definiował pojęcia w nim zastosowane, a kolejne będą się już odnosiły do kwestii zgłoszeń oraz składania w urzędzie informacji związanych z zastosowaniem szczególnej procedury rozliczania VAT.

Procedura Mini One Stop Shop - państwo członkowskie identyfikacji

Projekt zmian w ustawie zakłada, że mianem państwa członkowskiego identyfikacji określać się będzie państwo członkowskie, w którym podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób nie będących podatnikami (art. 28a), mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji składa zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT.

W celu wyjaśnienia, czym właściwie jest kraj identyfikacji, konieczne jest zatem określenie, w którym kraju podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne zgodnie z prawem może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury Mini One Stop Shop (MOSS). O tym stanowi art. 130b projektu zmian w ustawie o VAT.

 

Art. 130b pojektu z dnia 15.04.2014 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa

1. Podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebedących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim konsumpcji, mogą złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym podatnik posiada:

1) siedzibę działalności gospodarczej,

2)stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku gdy nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, ktore wybiera w celu przedłożenia zgłoszenia, w przypadku gdy nie posiada on siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z powyższym państwem członkowskim identyfikacji dla polskiego przedsiębiorcy, którego siedziba działalności znajduje się na terytorium naszego kraju, będzie Polska. Tu bowiem będzie on rozliczał się i składał deklaracje związane z zastosowaniem procedury szczególnej VAT.

Procedura Mini One Stop Shop - państwo konsumpcji

Czym zatem będzie kraj konsumpcji? Państwem konsumpcji, mimo iż nie określa tego wprost projekt ustawy, będzie kraj, w którym nabywca - niepodatnik - omawianego charakteru usług będzie konsumował nabyte

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

świadczenie. Będzie to więc tym samym kraj, w którym dojdzie do opodatkowania świadczonej usługi. Istotne jest, że państwem konsumpcji w procedurze szczególnej MOSS będzie zawsze państwo inne niż kraj identyfikacji. Tylko  wówczas bowiem może dojść do zastosowania unijnych rozwiązań systemu Mini One Stop Shop.

Na koniec należy przypomnieć, że zmieniane przepisy w kwestii ustalenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych na rzecz niepodatników z krajów Unii Europejskiej, które nakazują opodatkować świadczenie w kraju konsumpcji, są obligatoryjne. Jednak już w kwestii tego, czy podatnik świadczący usługę skorzysta z nowych procedur szczególnych VAT, czy też będzie rejestrował się samodzielnie w każdym kraju konsumpcji - pozostawia się w gestii samego przedsiębiorcy.

Fakturowanie MOSS - czytaj więcej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów