0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest VAT Mini One Stop Shop?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów nie ma czasu na odpoczynek, wciąż pracuje nad licznymi zmianami podatkowymi w związku z implementacją przepisów unijnych dotyczących podatku VAT do krajowego ustawodawstwa. Nowe przepisy mają zostać wstępnie opracowane przez rząd do końca II kwartału 2014 r. Czas nagli ustawodawcę bowiem zmiany powinny zostać wdrożone najpóźniej 1 stycznia 2015 r. Najistotniejszą obecnie zmianą zdaje się być tzw. procedura szczególna VAT - Mini One Stop Shop (MOSS). Czym tak właściwie jest i na czym polega? Wyjaśniamy poniżej.

VAT Mini One Stop Shop - kogo dotkną zmiany?

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. będą obejmowały zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, a także nadawczych, które spowodują, iż będą one podlegały opodatkowaniu w kraju konsumpcji.

 

Ważne!

Zmiany będą dotyczyły jedynie transakcji zawartych z podmiotami niebędącymi podatnikami.

Usługi elektroniczne - obecne rozliczenie VAT

Kwestię rozliczenia podatku VAT od usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych świadczonych na terytorium UE na rzecz niepodatników reguluje aktualnie art. 28c ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem ich opodatkowania jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

VAT Mini One Stop Shop - od 2015 r.

Co do zasady począwszy od 1 stycznia 2015 r. usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze będą podlegały opodatkowaniu w kraju konsumpcji. W związku z czym polski przedsiębiorca będzie zobligowany do naliczenia odpowiedniej zagranicznej stawki podatku VAT czyli rozliczenia sprzedaży za granicą.

Z powyższego wynika, że polska firma zobligowana byłaby do rejestracji w każdym kraju Unii, w którym świadczyłaby swe usługi. W związku z tym Komisja Europejska wyszła naprzeciw przedsiębiorcom i wprowadziła uproszczoną procedurę rozliczania tego typu transakcji określoną jako Mini One Stop Shop lub inaczej procedurą jednego okienka.

Zgodnie z zamysłem KE, polski przedsiębiorca opodatkuje świadczoną usługę zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w kraju konsumenta, ale odprowadzi ten podatek do krajowego (polskiego) urzędu skarbowego. W związku z tym nie będzie ciążył na nim obowiązek rejestracji w każdym z krajów Unii, w którym zamieszkiwałby jego nabywca.

Transakcje te będą podlegały wykazaniu na oddzielnych deklaracjach (uzupełniających druki VAT-7 oraz VAT-7K) przeznaczonych do rozliczenia usług objętych procedurą szczególną VAT Mini One Stop Shop. Nowe deklaracje będzie można składać jedynie kwartalnie drogą elektroniczną do 20 miesiąca następującego po danym kwartale.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów