0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fakturowanie usług w procedurze Mini One Stop Shop

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2015 przyniesie kolejne zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów swoim zakresem obejmie m.in. kwestię określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Na skutek tego zmieni się miejsce opodatkowania wspomnianych usług, a także sama metoda fakturowania tego rodzaju sprzedaży. Za sprawą zmian wdrożona zostanie również wewnątrzwspólnotowa procedura szczególna rozliczania VAT - system Mini One Stop Shop, która ma na celu złagodzenie skutków nowelizacji przepisów.

Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w 2015 roku

Unia Europejska wprowadzając zmiany w Dyrektywie VAT zobowiązała państwa członkowskie do zaimplementowania przepisów w zakresie m.in. ustalenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Obecnie aby ustalić gdzie świadczone są usługi, a tym samym gdzie należy je opodatkować, konieczne jest rozróżnienie statusów nabywców. Jeżeli nabywcą jest firma-podatnik z krajów Wspólnoty zastosowanie ma art. 28b, a więc miejscem świadczenia jak i opodatkowania jest kraj nabywcy. Jeżeli natomiast sprzedaż nastąpiła na rzecz osoby prywatnej z Unii Europejskiej zobowiązanym do opodatkowania jest sprzedawca, jako że wówczas miejscem świadczenia usługi jest kraj, w którym sprzedawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Od stycznia 2015 roku kwestie wyżej omówione ulegną zmianie. Miejscem świadczenia usług  telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie zawsze kraj nabywcy bez względu na to, czy będzie nim podatnik. Nie oznacza to jednak, że status kupującego nie będzie miał w ogóle znaczenia. Pozostanie bowiem odrębność w kwestii procedur związanych z opodatkowaniem sprzedaży i samym fakturowaniem.

Fakturowanie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w 2015 roku

Obecnie przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne czy elektroniczne na rzecz prywatnych kontrahentów z Unii opodatkowuje je wg krajowej stawki VAT - zwykle 23%. Wystawiana na okoliczność wspomnianego rodzaju transakcji faktura w zasadzie nie różni się od faktury wystawianej na rzecz krajowego kontrahenta. Natomiast w przypadku sprzedaży na rzecz podatnika (firmy) zobowiązanym do naliczenia podatku jest nabywca. Na fakturze więc polski przedsiębiorca zamieszcza jedynie informację o odwrotnym obciążeniu i nie wykazuje żadnej stawki VAT, ponieważ nie jest odpowiedzialny za opodatkowanie transakcji.

Nowelizacja przepisów spowoduje konieczność zmian również w kwestiach formalnych m.in. wystawiania faktur, ale tylko w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Z racji zmiany miejsca świadczenia usług, a tym samym opodatkowania, konieczne będzie stosowanie stawek podatku VAT (w rozumieniu podatku od wartości dodanej) właściwych dla kraju konsumpcji. Faktury bowiem powinny być wówczas wystawiane wg przepisów stosowanych w kraju nabywcy.

Konieczna znajomość zagranicznych stawek VAT dla rozliczeń MOSS

Polscy przedsiębiorcy korzystający z procedury szczególnej VAT (Mini One Stop Shop) będą zobowiązani stosować przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych czy elektronicznych na rzecz niepodatników stawki właściwe dla krajów konsumpcji. Niezbędne więc będzie zapoznanie się z zasadami opodatkowania obowiązującymi w kraju zamieszkania nabywcy. Dla ułatwienia Komisja Europejska opracowała i opublikowała zestawienie stawek VAT właściwych dla poszczególnych krajów.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie ze szczególnej procedury rozliczania VAT zobowiązani będą zaprowadzić nowy schemat dokumentowania transakcji. Może się to wiązać również z koniecznością zmiany używanego dotychczas programu do fakturowania. Nie każdy bowiem będzie posiadał możliwość zamieszczania na fakturze zagranicznych stawek VAT, a funkcja ta będzie niezbędna dla prawidłowego udokumentowania sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów