0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mini One Stop Shop - usługi cyfrowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku 2015 roku w życie mają wejść nowe regulacje dotyczące rozliczeń podmiotów świadczących usług cyfrowe - Mini One Stop Shop (MOSS). Zgodnie z nimi miejscem opodatkowania tego typu usług będzie kraj konsumpcji. Zmiana polskich przepisów podyktowana jest implementacją unijnej dyrektywy.

Czym są usługi cyfrowe?

Pod pojęciem usług cyfrowych, które zostaną objęte procedurą MOSS należy rozumieć trzy podstawowe grupy usług:

 • telekomunikacyjne,
 • nadawcze,
 • elektroniczne (świadczone drogą elektroniczną).

Usługi telekomunikacyjne - Mini One Stop Shop (MOSS)

Usługi telekomunikacyjne zostały zdefiniowane w art. 24 ust. 2 dyrektywy o VAT. Pod tym pojęciem należy rozumieć usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesja praw do użytkowania środków dla zapewnienia takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych.

W praktyce usługi telekomunikacyjne obejmują w szczególności:

 • usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi;
 • usługi telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP);
 • pocztę głosową, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikację dzwoniącego, telekonferencję i inne usługi obsługiwania połączeń;
 • usługi przywoływania;
 • usługi „audiotekst”;
 • faks, telegraf i teleks;
 • dostęp do internetu i stron World Wide Web;
 • prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy.

Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE nie obejmują:

 • usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (dalej zwanych „usługami nadawczymi”).

Usługi nadawcze - Mini One Stop Shop (MOSS)

Definicja usług nadawczych została zawarta w rozporządzeniu wykonawczym Rady UE (art. 6b ust.1). Należy pod nimi rozumieć usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym programem.

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Do usług nadawczych należ zaliczyć m.in.:

 • programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za  pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej;
 • programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej.

Usługi elektroniczne - Mini One Stop Shop (MOSS)

Usługi elektroniczne (świadczone drogą elektroniczną) zostały objaśnione w art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady. Pod tym pojęciem należy rozumieć usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

 

Do usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć w szczególności:

 • ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 • usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;
 • usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 • odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 • pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.).

 

Ważne!

Kontaktowanie się za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza, że świadczona usługa jest usługą elektroniczną.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów