0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pieczęć firmowa - jakie dane należy wskazać

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pieczęć firmowa choć nie jest wymagana przepisami prawa przydaje się przedsiębiorcom w obrocie rynkowym. Wiele urzędowych formularzy ma miejsce właśnie na nią pomimo tego, że jej posiadanie nie jest teoretycznie wymagane. Pieczęć firmowa pełni zwykle rolę informacyjną pozwalając na identyfikację przedsiębiorstwa. Jakie dane powinny się znaleźć na pieczątce i dlaczego? 

To jakie dane powinny znaleźć na pieczątce determinują przepisy powiązane, w których wskazuje się jakie informacje o firmie powinny pojawić się na pismach i zamówieniach handlowych, a także w kontaktach z instytucjami państwowymi. Pieczęć bowiem będzie wykorzystywana głównie w takich sytuacjach.

Dane

Spółka z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nazwa firmy

Numer NIP

Adres siedziby

Numer Regon

X

X

Kapitał zakładowy

X

Numer KRS i sąd rejestrowy

X

Pieczęć firmowa z nazwą/ imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy

Spółka z ograniczoną działalnością może na firmowej pieczątce podać pełne brzmienie nazwy. Jednak z uwagi na czytelność zwykle korzysta się w tej sytuacji z nazwy skróconej, o ile posługiwanie się nią zostało zgłoszone podczas rejestracji spółki. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych firmą jest przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy. Dlatego też bezwzględnie powinno się ono znaleźć na pieczątce firmowej. Jeżeli we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 przedsiębiorca zgłosił dodatkową nazwę poza imieniem i nazwiskiem może ją również umieścić w nazwie firmy.

Pieczęć firmowa z numerem NIP

Art. 20 Ustawy prawo przedsiębiorców mówi, że w obrocie prawnym i gospodarczym przedsiębiorca powinien się posługiwać właśnie numerem identyfikacji podatkowej - NIP. Wszelkie więc pisma czy oświadczenia powinny oprócz nazwy firmy zawierać także numer NIP.

Pieczęć firmowa z adresem siedziby 

Dane o siedzibie firmy powinny być adekwatne do adresów podanych we wnioskach rejestracyjnych działalności. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych jeżeli siedziba nie została wskazana należy podać adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Pieczęć firmowa już bez numeru REGON

Już od kilku lat nie ma obowiązku zamieszania numeru REGON na pieczątce firmowej. Taki obowiązek wcześniej nakładała Ustawa o statystyce publicznej. Jednak po nowelizacjach zapis ten zniknął w związku z czym, nie wymaga się już podawania na pieczęci numeru statystycznego.

Pieczęć firmowa a dodatkowe informacje

Dozwolone jest podanie na pieczątce dodatkowych informacji. Jako dodatkowy element pełnią głównie funkcję reklamy. Najczęściej są to:

  • numer telefonu;

  • adres mailowy;

  • adres strony internetowej.

W przypadku spółek z ograniczoną działalnością dodatkowo zamieszczana jest często wzmianka o wysokości kapitału zakładowego i numer KRS. Wynika to bezpośrednio z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 206), który mówi że pisma i zamówienia handlowe powinny zawierać oprócz informacji o podstawowych danych dodatkowo informacje o kapitale zakładowym i sądzie rejestracyjnym. W praktyce zamiast umieszczania dodatkowych danych na pieczątce firmy w obrocie handlowym posługują się tzw. papierem firmowym, na którym wszystkie określone w przepisach dane ujęte są w stopce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów