0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nazwa spółki cywilnej na fakturze - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stosowanie skróconej nazwy firmy jest niejednokrotnie bardzo wygodne i przydatne. Jednak czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawsze i przez wszystkich możliwe do zastosowania?

Zasady wystawiania faktur opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przepis art. 5 wskazuje jakie dane powinna zawierać faktura. Wśród nich wymienia się m.in.: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Przepisy nie umożliwiają już wprost stosowania nazwy skróconej. Do końca roku 2012 była co prawda możliwość stosowania nazw skróconych na fakturze jednak po nowelizacji zapis ten został zmieniony.

Jakie więc dane sprzedawcy powinny widnieć na fakturze gdy sprzedaży dokonuje spółka cywilna osób fizycznych?

Spółka cywila nie posiada osobowości prawnej. Jest ona jedynie umową, regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego i nie powinno się jej przypisywać podmiotowości prawnej. Podmiotowość mają w jej imieniu natomiast wspólnicy. Pomimo tego że dla celów identyfikacji podatkowej spółce nadawany jest numer NIP nie oznacza to, że nadano jej podmiotowość prawną.

Z uwagi na powyższe, spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Wspólnikami natomiast mogą być osoby fizyczne. Wówczas danymi identyfikującymi  podatnika będącego osobą fizyczną jest przede wszystkim imię i nazwisko. Dlatego też w nazwie spółki cywilnej osób fizycznych zawsze powinny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki. Oczywiście spółka może w nazwie użyć dodatkowego określenia indywidualnego dla spółki nie może jednak pominąć imion i nazwisk wspólników.

Nazwa skrócona spółki cywilnej osób fizycznych również nie może pomijać imion i nazwisk wspólników. Nie dopuszczane jest zatem stosowanie na fakturach danych identyfikacyjnych spółki cywilnej skróconych o imiona i nazwiska wspólników. Te bowiem zawsze powinny znajdować się w nazwie firmy. Nazwa skrócona spółki cywilnej może zatem podlegać skróceniu jedynie w obszarze podanej dodatkowej nazwy własnej lub określenia formy prawnej spółki a więc dla firmy:

“Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe KWAK Jan Kowalski, Jan Nowak spółka cywilna”

można zastosować np. nazwę skróconą:

“PHU KWAK Jan Kowalski, Jan Nowak S.C.” .

Nie można zatem w danych podawanych na fakturze pominąć imion i nazwisk wspólników spółki, ani w pełnej nazwie spółki cywilnej, ani w jej nazwie skróconej. Nazwa spółki cywilnej na fakturze powinna więc zawierać pełne imiona i nazwiska wspólników. Stanowisko co do zawarcia potwierdza wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 4 czerwca 2013 roku indywidualna interpretacja IPPP3/443-311/13-2/MKw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów