Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacje unijne dla firm w województwie opolskim

W województwie opolskim został ogłoszony kolejny konkurs unijny tym razem dotyczący rozwoju firmy, wsparcia biznesu i jego promocji. Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a dotacje unijne będą przyznawane w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Dla kogo dotacje unijne?

O dotacje unijne z konkursu mogą starać się podmioty gospodarcze z sektora MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem jest rejestracja działalności na terenie województwa opolskiego, przy czym może tam znajdować się zarówno główna siedziba firmy, jak i jej oddział.

Przeznaczenie otrzymanego dofinansowania z UE

Dotacja może zostać przeznaczona na działania okołobiznesowe, a w szczególności na następujące projekty:

  1. wsparcie dla firm na podjęcie oraz rozwój współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej,

  2. stworzenie nowych bądź rekonstrukcja istniejących wariantów działania w biznesie dla firm z sektora MSP, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych,

  3. tworzenie nowych kanałów budowania i rozwoju biznesu,

  4. dywersyfikacja działań przedsiębiorstwa zarówno ze względu na położenie geograficzne, jak i na branżę,

  5. działania promocyjne realizowane, zgodnie z przyjętą strategią dywersyfikacji geograficznej, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych. Tutaj organizator konkursu wyróżnił promocję poprzez udział w targach, konferencjach itp. jedynie jako część większego projektu.    

Budżet konkursu

W sumie cała kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów objętych konkursem wynosi 4,35 mln euro (nieco ponad 18 mln zł). Przy czym dany projekt może zostać dofinansowany maksymalnie do poziomu 70% wydatków kwalifikowanych. Z kolei maksymalna kwota dotacji dla określonego projektu to 350 tys. zł.

Otrzymane dotacje unijne udzielane są na zasadzie pomocy de minimis.

Miejsce i sposób składania wniosków dotacyjnych

Formularz należy wypełnić w specjalnym generatorze wniosków, a następnie złożyć w formie drukowanej w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

Terminy

W przypadku tego konkursu potencjalny beneficjent ma mało czasu na złożenie wypełnionej dokumentacji konkursowej. Wnioski o dotacje unijne należy składać w dniach od 23 do 30 września 2015 roku.

Z kolei rozstrzygnięcie konkursu jest planowane dopiero w lutym 2016 roku.

Więcej o konkursie: Portal Funduszy Europejskich.