Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi składać JPK w 2018 roku?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam kwartalnie podatek VAT. Dowiedziałem się, że od 1. lipca 2018 jestem zobowiązany do składania JPK_VAT i generowania pozostałych struktur. Czy obowiązek rozliczania się z JPK w 2018 roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

Tomasz, Bydgoszcz

 

Od stycznia 2018 roku do składania co miesiąc JPK_VAT są zobligowani wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Od lipca 2016 roku z obowiązku składania JPK musiały wywiązywać się duże przedsiębiorstwa. Od stycznia 2017 roku JPK_VAT muszą składać przedsiębiorstwa średnie oraz małe. Natomiast od stycznia 2018 roku z obowiązku składania JPK_VAT są rozliczane także mikroprzedsiębiorstwa.

Do mikroprzedsiębiorców zaliczamy właścicieli firm, którzy spełnili dwa warunki, w ciągu co najmniej jednego roku z ostatnich dwóch lat obrotowych, tj.:

  • średnio w roku zatrudniali mniej niż 10 pracowników,

  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył wartości 2 milionów euro w przeliczeniu na polskie złote, według średniego kursu NBP z roku poprzedniego (limit za rok 2016 wynosi 8 848 000 zł).

Pozostałe struktury JPK, to:

  • JPK_PKPIR, która odnosi się do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,

  • JPK_EWP, która dotyczy przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów - opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • JPK_KR, przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach rachunkowych,

  • JPK_MAG, która obejmuje przedsiębiorców posiadających gospodarkę magazynową,

  • JPK_FA, która odnosi się do wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury,

  • JPK_WB, która dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzenia firmy.

Struktury dotyczące mikroprzedsiębiorców, tj. JPK_FA, JPK_PKPIR lub JPK_EWP oraz JPK_WB podlegają weryfikacji podczas e-kontroli jedynie na żądanie organów skarbowych. Obowiązek przekazywania pozostałych struktur wprowadzono dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw od 1 lipca 2018 roku. Z wysyłki JPK_VAT należy obowiązkowo rozliczać się co miesiąc, bez względu na formę składania deklaracji VAT - miesięcznej lub kwartalnej.

Pliki JPK_VAT należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub programu do księgowania online. Wysyłkę JPK_VAT bezpośrednio do organów podatkowych umożliwia serwis wFirma.pl. Obecnie podatnicy wysyłają JPK, posługując się podpisem elektronicznym, a od stycznia 2018 r. możliwy jest podpis profilem zaufanym przez zalogowanie do platformy ePUAP. Po wysyłce pliku należy wygenerować UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które poświadcza prawidłową wysyłkę pliku do organów skarbowych.