Poradnik Przedsiębiorcy

Kto musi składać JPK w 2020 roku?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam kwartalnie podatek VAT. Od lipca 2018 jestem zobowiązany do składania JPK_VAT i generowania pozostałych struktur. Dowiedziałem się, że od lipca 2020 roku obejmie mnie obowiązek wysyłania dodatkowej struktury JPK tzw. JPK V7. Kto musi składać JPK w nowej strukturze i za jaki okres należy składać nowy JPK?

Tomasz, Bydgoszcz

 

Od stycznia 2018 roku do składania co miesiąc JPK_VAT są zobligowani wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Od lipca 2020 roku dotychczasowa struktura JPK_VAT zostanie zastąpiona nową strukturą JPK tzw. JPK_V7. W związku z tym, że wraz z nowym JPK zostanie zlikwidowana deklaracja VAT-7 i VAT-7K nowy JPK podzielony został przez ustawodawcę na dwa rodzaje:

 • JPK_V7M - dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT miesięcznie,
 • JPK_V7K - dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT kwartalnie.

Oznacza to, że jako podatnik VAT czynny rozliczający podatek VAT za okresy kwartalne będzie Pan zobligowany od rozliczenia za lipiec 2020 roku do składania nowej struktury JPK_V7K. Struktura ta podzielona jest na dwie części:

 • deklaracyjną - która zawiera dane obecnie ujmowane w deklaracji VAT-7K,
 • ewidencyjną - która zawiera dane obecnie ujmowane w JPK_VAT.

W związku z tym, że wprowadzenie nowego JPK nie znosi prawa do rozliczania VAT kwartalnie, a do jego wysyłki zobowiązany jest  Pan do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli co miesiąc), w przypadku rozliczania VAT kwartalnie plik JPK_V7 będzie zawierał wypełnioną:

 • cześć ewidencyjną (za pierwszy miesiąc kwartału) - za lipiec termin wysyłki JPK to 25 sierpnia,
 • cześć ewidencyjną - (za drugi miesiąc kwartału) - za sierpień termin wysyłki JPK to 25 września,
 • część ewidencyjną (za trzeci miesiąc kwartału) i część deklaracyjną (za kwartał) - za wrzesień termin wysyłki JPK to 25 października.

Pozostałe struktury JPK, to:

 • JPK_PKPIR, która odnosi się do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,

 • JPK_EWP, która dotyczy przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów - opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • JPK_KR, przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach rachunkowych,

 • JPK_MAG, która obejmuje przedsiębiorców posiadających gospodarkę magazynową,

 • JPK_FA, która odnosi się do wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury,

 • JPK_WB, która dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzenia firmy.

Struktury dotyczące mikroprzedsiębiorców, tj. JPK_FA, JPK_PKPIR lub JPK_EWP oraz JPK_WB podlegają weryfikacji podczas e-kontroli jedynie na żądanie organów skarbowych. Obowiązek przekazywania pozostałych struktur wprowadzono dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw od 1 lipca 2018 roku.

Pliki JPK_VAT (do czerwca 2020 roku) oraz JPK_V7 (od lipca 2020 roku) należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub programu do księgowości online. Wysyłkę JPK bezpośrednio do organów podatkowych umożliwia serwis wFirma.pl. Obecnie podatnicy wysyłają JPK, posługując się podpisem elektronicznym, podpisem poprzez profil zaufany przez zalogowanie do platformy ePUAP lub kwotą przychodu. Po wysyłce pliku należy wygenerować UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które poświadcza prawidłową wysyłkę pliku do organów skarbowych.