0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto musi składać JPK w 2021 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam kwartalnie podatek VAT. Od lipca 2018 jestem zobowiązany do składania JPK_VAT i generowania pozostałych struktur. Dowiedziałem się, że od października 2020 roku obejmuje mnie obowiązek wysyłania dodatkowej struktury JPK tzw. JPK V7. Kto musi składać JPK w nowej strukturze i za jaki okres należy składać nowy JPK?

Tomasz, Bydgoszcz

 

Od stycznia 2018 roku do składania co miesiąc JPK_VAT byli zobligowani wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Dotychczasowa struktura JPK_VAT została zastąpiona nową strukturą JPK tzw. JPK_V7 od października 2020 roku.

Kiedy należy składać JPK_V7?

W związku z tym, że wraz z nowym JPK została zlikwidowana deklaracja VAT-7 i VAT-7K nowy JPK podzielony został przez ustawodawcę na dwa rodzaje:

 • JPK_V7M - dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT miesięcznie,
 • JPK_V7K - dla przedsiębiorców rozliczających się z VAT kwartalnie.

Oznacza to, że jako podatnik VAT czynny rozliczający podatek VAT za okresy kwartalne jest Pan zobligowany od rozliczenia za październik 2020 roku do składania nowej struktury JPK_V7K. Struktura ta podzielona jest na dwie części:

 • deklaracyjną - która zawiera dane obecnie ujmowane w deklaracji VAT-7K,
 • ewidencyjną - która zawiera dane obecnie ujmowane w JPK_VAT.

W związku z tym, że wprowadzenie nowego JPK nie znosi prawa do rozliczania VAT kwartalnie, a do jego wysyłki zobowiązany jest Pan do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli co miesiąc), w przypadku rozliczania VAT kwartalnie plik JPK_V7 zawiera wypełnioną:

 • cześć ewidencyjną (za pierwszy miesiąc kwartału) - za październik termin wysyłki JPK to 25 listopad,
 • cześć ewidencyjną - (za drugi miesiąc kwartału) - za listopad termin wysyłki JPK to 28 grudzień (ponieważ 25 grudzień przypada w dzień świąteczny),
 • część ewidencyjną (za trzeci miesiąc kwartału) i część deklaracyjną (za IV kwartał) - za grudzień termin wysyłki JPK to 25 styczeń 2021.

Kto musi składać JPK w pozostałych strukturach?

Oprócz pliku JPK_VAT który został zastąpiony obecnie nową strukturą JPK_VT ustawodawca wprowadził dodatkowe struktury które mają za zadanie usprawnienie pracy organu kontroli. Pozostałe struktury JPK, to:

 • JPK_PKPIR, która odnosi się do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów,

 • JPK_EWP, która dotyczy przedsiębiorców prowadzących ewidencję przychodów - opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • JPK_KR, przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących ewidencję na pełnych księgach rachunkowych,

 • JPK_MAG, która obejmuje przedsiębiorców posiadających gospodarkę magazynową,

 • JPK_FA, która odnosi się do wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury,

 • JPK_WB, która dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach prowadzenia firmy,

 • JPK_FA_RR, która dotyczy przedsiębiorców wystawiających faktury VAT RR.

Struktury dotyczące mikroprzedsiębiorców, tj. JPK_FA, JPK_PKPIR lub JPK_EWP oraz JPK_WB podlegają weryfikacji podczas e-kontroli jedynie na żądanie organów skarbowych. Obowiązek przekazywania pozostałych struktur wprowadzono dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw od 1 lipca 2018 roku. Natomiast struktura JPK_FA_RR obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Pliki JPK_VAT (do września 2020 roku) oraz JPK_V7 (od października 2020 roku) należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów lub programu do księgowości online. Wysyłkę JPK bezpośrednio do organów podatkowych umożliwia serwis wFirma.pl. Obecnie podatnicy wysyłają JPK, posługując się podpisem elektronicznym, podpisem poprzez profil zaufany przez zalogowanie do platformy ePUAP lub kwotą przychodu. Po wysyłce pliku należy wygenerować UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które poświadcza prawidłową wysyłkę pliku do organów skarbowych.

Jak wygenerować pliki JPK?

W celu wygenerowania plików JPK w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ a następnie wybrać strukturę do wygenerowania.

Kto musi składać JPK w innych strukturach niż JPK_V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów