0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powypadkowa naprawa samochodu a koszty pokryte z ubezpieczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód w firmie posiada właściwie każdy przedsiębiorca. Ułatwia on nie tylko dotarcie do klienta, ale także coraz częściej pełni funkcję reprezentacyjną. Poruszając się pod drogach, trzeba liczyć z możliwością uczestnictwa w wypadku. Powypadkowa naprawa samochodu związana jest z licznymi wydatkami dla przedsiębiorcy. Jak rozliczyć tego typu zdarzenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT? Wyjaśniamy poniżej.

Powypadkowa naprawa samochodu firmowego - podatek dochodowy

W kwestii rozliczenia powypadkowej naprawy samochodu firmowego na gruncie podatku dochodowego najistotniejszy jest rodzaj ubezpieczenia, jakim został objęty samochód - tylko OC, czy zarówno OC, jak i AC.

Powypadkowa naprawa samochodu firmowego objętego wyłącznie ubezpieczeniem OC

Jeżeli samochód firmowy, który uległ wypadkowi, był objęty tylko ubezpieczeniem OC, wydatki, związane z jego naprawą, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Otrzymane odszkodowanie stanowi przychód, ale jedynie w wysokości nadwyżki uzyskanego odszkodowania nad poniesionymi wydatkami. Tego typu przychód przedsiębiorca powinien wykazać w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody.

Przykład.1.

Samochód firmowy, objęty jedynie ubezpieczeniem OC, uległ wypadkowi. Przedsiębiorca w związku z tym zdarzeniem otrzymał 6.000 zł odszkodowania. Koszty, związane z naprawą, wynosiły 5.000 zł.

W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobligowany do wykazania 1.000 zł pozostałego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej:

6.000 zł (odszkodowanie) - 5.000 zł (naprawa) = 1.000 zł (przychód)

Powypadkowa naprawa samochodu firmowego objętego ubezpieczeniem AC

W przypadku powypadkowej naprawy samochodu objętego ubezpieczeniem AC kwestia rozliczenia kosztów naprawy oraz odszkodowania wygląda nieco inaczej, niż w sytuacji, gdy podatnik posiadałby tylko ubezpieczenie OC pojazdu.

Posiadając ubezpieczenie autocasco, przedsiębiorca może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć faktury dokumentujące powypadkową naprawę samochodu. Gdy jest to samochód stanowiący środek trwały firmy, kolumną odpowiednią  do wykazania kosztu będzie kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Natomiast gdy jest to prywatny samochód osobowy, użytkowany w celach firmowych to wydatki związane z jego użytkowaniem są objęte limitem 20%. Natomiast dla aut osobowych firmowych (w leasingu, wynajęte, środki trwałe), użytkowanych również prywatnie, wydatki związane z naprawą powypadkowego pojazdu należy wykazać z limitem 75%.

Jeśli przedsiębiorca posiada ubezpieczenie AC, otrzymana kwota odszkodowania w całości stanowi przychód, który należałoby wykazać w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody. Tym samym w przypadku samochodów, dla których nie jest możliwe pełne odliczenie kosztów (np w leasingu z odliczeniem kosztów eksploatacyjnych z limitem 75%), powstanie różnica pomiędzy przychodem z odszkodowania a możliwymi do zaksięgowania kosztami. Przychód do opodatkowania będzie wyższy.

Ważne!

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód z tytułu odszkodowania opodatkowuje stawką 8,5 %.

Powypadkowa naprawa samochodu - podatek VAT

W tym przypadku rodzaj ubezpieczenia, jakim objęty jest pojazd, nie ma wpływu na prawo do odliczenia VAT od faktur za powypadkową naprawę samochodu. A więc nawet w przypadku, gdy samochód był objęty tylko ubezpieczeniem OC, podatnik będzie miał prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na naprawę samochodu, o ile będą one miały związek z działalnością opodatkowaną. Jest to podstawowa zasada, dotycząca odliczenia VAT wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

To, jaka część podatku VAT będzie podlegała odliczeniu, zależy od rodzaju pojazdu, jego uwarunkowań technicznych oraz niekiedy od dodatkowych badań, zgłoszeń i ewidencji. I tak, jeżeli od wydatków, związanych z użytkowaniem pojazdu, przedsiębiorca ma prawo do odliczenia jedynie 50% VAT, również od faktur związanych z powypadkową naprawą samochodu może odliczyć 50% VAT. Wówczas nieodliczona kwota VAT, czyli pozostałe 50%, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

Natomiast gdy od wydatków, związanych z użytkowaniem pojazdu, przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia VAT, całą kwotę wykazuje w rejestrze zakupu VAT (bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów