0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo doręczenia pism - szerokie omówienie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasada doręczenia pism 

Powszechnie występuje wśród ludzi mylne przekonanie, iż w przypadku nie odebrania adresowanego do nas pisma sądowego, nie odebranie korespondencji nie wywołuje jakichkolwiek konsekwencji, bo przecież nie dostarczono nam pisma z którym mielibyśmy się zapoznać. Otóż zapobiegając takim uchylaniom się od odpowiedzialności, ustawodawca wprowadził w kodeksie postępowania cywilnego jak i administracyjnego instytucję doręczenia zastępczego. W artykule przedstawiamy, na czym polega prawo doręczenia pism.

Co w przypadku, gdy nie odbierzemy osobiście pisma?

Zgłębiając zagadnienie doręczenia zastępczego należy wyjaśnić, że w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, podmiot dokonujący doręczenia ma prawo doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi a w razie jego braku bądź też nieobecności, pismo może zostać dostarczone administratorowi domu, dozorcy lub właściwemu organowi gminy. Warunkiem dokonania takiego doręczenia jest brak istnienia sporu pomiędzy tymi podmiotami i adresatem pisma, ponadto owe podmioty muszą podjąć się oddania korespondencji adresatowi. Należy pamiętać że ta reguła znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia pism dla osób fizycznych.  

Warto dla jasności zrozumienia całego zagadnienia wyjaśnić pojęcie „dorosłego domownika”. Otóż zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego za domownika rozumie się osobę pozostającą z adresatem pisma we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym nie istnieje żaden wymóg, aby osoba taka posiadała jakiekolwiek upoważnienie do odbierania korespondencji. O skuteczności doręczenia pisma w wyżej opisanym przypadku stanowi fakt rzeczywistego przekazania go adresatowi. Tylko w takim przypadku można uznać doręczenie zastępcze za dokonane w sposób prawidłowy. Jeżeli jednak osoba odbierająca korespondencję nie przekaże jej adresatowi oczywiście nie.

Czym jest fikcja doręczenia pism?

Powyższe rozważania można nazwać tzw. fikcją prawną doręczenia. Mimo że samo słowo „fikcja” nie brzmi wiarygodnie i na pierwszy rzut oka wydaje się być zaprzeczeniem skuteczności dostarczenia, takie rozwiązanie ma na celu uniemożliwienie przedłużania sprawy czy uniknięcia odpowiedzialności przed odbiorcę pisma. Z chwilą fikcyjnego doręczenia pisma, mijają ważne terminy dla adresata jak: opłacenie kosztów sądowych, złożenie apelacji czy skargi, grzywny za niestawienie się w sądzie. Może to skutkować podjęciem czynności egzekucyjnych przez komornika, a co za tym idzie, utratą dodatkowych pieniędzy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów