0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjna stawka VAT 8% a usługi podwykonawcze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę budowlaną. Obecnie wykonuję prace wykończeniowe jako podwykonawca w budynku mieszkalnym. Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie preferencyjna stawka VAT 8%? 

Stanisław, Katowice

 

Nie ma przeszkód aby zastosował Pan preferencyjną stawkę VAT 8% do faktury wystawionej na rzecz kontrahenta.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity stawkę 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Do robót wykonywanych przez podwykonawców stosuje się te same zasady opodatkowania, przedstawione powyżej, które dotyczą wykonawców generalnych. Przesądzającą o wysokości stawki opodatkowania VAT jest klasyfikacja obiektu budowlanego (lub lokalu) oraz rodzaj wykonywanego świadczenia, a nie podmiot zlecający wykonanie określonych robót.

Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie nr ITPP2/443-58/12/AD z 16 marca 2012 r., w którym możemy przeczytać:

(…)Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi remontowo-budowlane na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przedmiotem świadczenia przedmiotowych usług jest budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz remonty w tych budynkach o pow. do 300 m2 i w mieszkaniach o pow. do 150 m2. Prace polegają między innymi na wykonaniu poszycia dachowego, ociepleniu dachu i budynków, stelaży z profili aluminiowych, podwieszanych sufitów, malowaniu ścian. Wykonując przedmiotowe usługi, zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podwykonawców, wystawia im Pan bezpośrednio faktury VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że wykonywane przez Pana usługi, o których mowa we wniosku, w budynkach lub lokalach mieszkalnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów