0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prognozowane zużycie gazu w KPiR - jak ująć w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ujęcie faktur za prognozowane zużycie gazu bardzo często jest problematyczne dla przedsiębiorców. Jak zaksięgować taką fakturę? Przeczytaj, jak wprowadzić faktury za prognozowane zużycie gazu do KPiR.

Opłaty za prognozowane zużycie gazu

Opłaty za prognozowane zużycie gazu to nic innego, jak opłaty wnoszone przez podatników zgodnie z określonymi zasadami, np. raz na pół roku. Opłacane są one przez cały rok, w wysokości ustalonej (oszacowanej) na podstawie ilości zużytego gazu w poprzednim roku podatkowym. Następnie, pod koniec okresu rozliczeniowego, w oparciu o odczyt z gazomierza, podatnik dowiaduje się czy wpłacone przez niego kwoty są adekwatne do rzeczywistego zużycia gazu. Jeżeli są za wysokie, jest to nadpłata, jeśli za niskie - niedopłata. Nadpłata przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy, natomiast niedopłatę należy uregulować.

Bardzo często kwestią sporną jest fakt ujęcia tych faktur w KPiR. Jednak z powodzeniem można to zrobić, ponieważ mają one charakter rzeczywisty, a nie są zaliczkami. Faktury prognozujące zużyciegazu i wydatki z nią związane można więc ująć w kosztach uzyskania przychodu prowadzonego przedsiębiorstwa. Zgadzają się z tym organy podatkowe.

Jak prawidłowo zaksięgować opłaty za prognozowane zużycie gazu?

Dzień poniesienia kosztów, w przypadku prowadzących księgę przychodów i rozchodów, to co do zasady dzień wystawienia faktury (rachunku) bądź innego dowodu, który stanowi podstawę do zaksięgowania. Jednak, w zależności od tego, jaką metodę rozliczania kosztów podatnik stosuje, ujęcie faktury prognozującej zużyciegazu będzie różne:

Prognozowane zużycie gazu a metoda uproszczona

Koszty uzyskania przychodów można potrącić tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Co za tym idzie, nie podlegają one podziałowi na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. W takim wypadku, wydatki na prognozowane zużycie gazu na potrzeby działalności gospodarczej zaliczają się do kosztów w dacie wystawienia faktur. Niezależnie, jakiego okresu faktury dotyczą.

Prognozowane zużycie gazu a metoda memoriałowa

Koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć w podziale na koszty bezpośrednio związane z przychodami danego roku podatkowego oraz koszty pośrednie, których nie da się przyporządkować do konkretnego przychodu. W tej sytuacji, jeżeli faktura jest wystawiona w roku 2014 na ten sam rok, jest kosztem w dacie wystawienia. Jeżeli jest wystawiona w 2014, ale dotyczy również roku 2015, będzie zaliczana do kosztów częściowo w 2014 roku oraz częściowo w roku 2015.

Koszty pośrednie potrąca się w dacie poniesienia. Jednak w przypadku, kiedy dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy i nie da się ustalić proporcji, są to koszty uzyskania przychodów proporcjonalne do długości okresu, którego dotyczą.

Niezapłacone opłaty za prognozowane zużycie gazu a korekta kosztów

Przedsiębiorca ma 30 lub 90 dni na zapłacenie za fakturę od daty upływu terminu jej płatności. Jeżeli tej zapłaty nie dokona, będzie zmuszony do korekty kosztów w KPiR. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 30 lub 90 dni od daty zaliczenia kwoty zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów