0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna małżonka może zostać odliczona od podatku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne małżonka może zostać odliczona od podatku dochodowego firmy. Okazuje się, że składka zdrowotna małżonka może być kosztem przedsiębiorcy, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki, o których mowa w poniższym artykule!

Zasady, na jakich odliczana jest składka zdrowotna

Przedsiębiorca, w myśl przepisu 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku dochodowego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, jednak odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru, a pozostałe 1,25% niepodlegające odliczeniu ani od podatku ani od dochodu, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Aby składka zdrowotna mogła zostać odliczona przez od podatku, powinien ją najpierw opłacić. Nie ma możliwości odliczenia od podatku składki należnej, ale niezapłaconej.

Podatnik nie ma prawa potrącić od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pracowników czy zleceniobiorców. Powodem tego jest fakt, że jest on jedynie finansującym składki, tzn. tylko pośredniczy w ich przekazaniu z pensji pracownika do ZUS.

WAŻNE!

Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składka zdrowotna na ubezpieczenie małżonka

Zgodnie z art.  85 ust. 14 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą składka zdrowotna oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Tym samym może odliczyć od podatku opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą zalicza się:

  • małżonka,

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

  • rodziców,

  • macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające.

Warunkiem koniecznym jest pozostawanie z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpraca przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorca korzystający z tzw. małego ZUS-u, czyli opłacający preferencyjne składki, musi opłacać za osobę współpracującą składki w pełnym wymiarze. Bowiem dla osób współpracujących ustawa nie przewiduje żadnych preferencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów