0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

RegTech – czym jest i jak może obniżyć koszty prowadzenia firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda działalność gospodarcza wiąże się z większymi lub mniejszymi kosztami. Przedsiębiorcy mogą jednak stosować różne sposoby, aby zmniejszyć ich wysokość i tym samym poprawić rentowność swojej firmy. Jedną z możliwości w tym zakresie jest RegTech – co oznacza to pojęcie i jak je zastosować w praktyce?

Co to jest RegTech?

Pojęcie RegTech (z ang. Regulatory Technology) możemy zdefiniować jako technologie regulacyjne, które dostosowują dany model działalności gospodarczej do aktualnych zmian w prawie. Każda firma musi działać na podstawie obowiązujących przepisów, co w dobie licznych i szybkich zmian legislacyjnych może stanowić poważne wyzwanie. Niedostosowanie się do nowych wymogów prawnych może oznaczać dla przedsiębiorcy straty finansowe, także pod względem kar nakładanych przez odpowiednie organy wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub ich nieterminowej realizacji.

RegTech jest uznawane za nowe technologie i sztuczną inteligencję. Pojęcie to jest niestety wciąż mało znane wśród polskich przedsiębiorców. Technologie regulacyjne są jednak sposobem na zauważalne obniżenie kosztów wykonywanej działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy mówimy o firmach z branży finansowej. Dzięki rozwiązaniom i produktom oferowanym przez RegTech instytucje finansowe mogą szybciej i taniej gromadzić oraz analizować dane niezbędne do ich codziennej pracy.

Przykłady RegTech

Aby przybliżyć pojęcie RegTech, posłużmy się przykładami zastosowania tego narzędzia. Pojawi się ono m.in. w firmie, której zadaniem jest dostarczanie danych gospodarczych do kontrahentów np. do banków lub instytucji pożyczkowych. Instytucje finansowe, nawiązując współpracę z firmą RegTech, nie muszą już tracić czasu na odnajdywanie informacji ważnych dla swojej działalności, bo są one dostarczane przez podmiot zewnętrzny. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić sporą ilość czasu, lecz także koszty wyszukiwania.

Innym przykładem RegTech będzie firma dostarczająca dane na temat klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może szybko i bez problemu zweryfikować swojego potencjalnego kontrahenta (np. czy nie jest on zadłużony, czy jest wypłacalny, czy nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe).

Koszty działalności gospodarczej

Do kosztów działalności gospodarczej zaliczymy wydatki, które musi ponosić przedsiębiorca, aby móc utrzymać się na rynku i osiągać jakiekolwiek dochody. Do najczęściej pojawiających się kosztów będą oczywiście należały składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy, koszty zużycia mediów i wynajęcia lub zakupu nieruchomości, w której wykonuje się daną działalność, a także koszty zatrudniania pracowników (zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych).

Każdy przedsiębiorca dąży do zminimalizowania kosztów swojej działalności, aby zwiększyć jednocześnie dochodowość swojego biznesu i osiągać jak najwyższe zyski finansowe. Koszty działalności mogą być odliczane od podatku, co pozwala na zmniejszenie zobowiązań względem urzędów skarbowych, jednak wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zarówno z zakresu prawa, jak i księgowości. Przedsiębiorca nie musi co prawda stosować takiego rozwiązania w swojej firmie, jednak naraża się wówczas na poważne problemy finansowe, łącznie z możliwością bankructwa. Zmniejszanie i odliczanie kosztów działalności od podatku jest więc niezbędne u każdego przedsiębiorcy. Pamiętajmy jednak, że sztuczne tworzenie kosztów tylko po to, by następnie odliczyć je od podatku, jest bardzo ryzykowne. Obecnie obowiązujące przepisy surowo odnoszą się do tej kwestii, natomiast przedsiębiorca naraża się na odpowiedzialność karną, wliczając w to wieloletnią karę pozbawienia wolności.

Ciekawymi pomysłami na obniżenie kosztów działalności jest m.in.:

  • rezygnacja z biura na rzecz wirtualnej siedziby firmy – praca w systemie zdalnym z domu;
  • wykorzystywanie sprzętu z drugiej ręki;
  • przeprowadzanie wirtualnych szkoleń pracowniczych;
  • korzystanie z darmowego i legalnego oprogramowania komputerowego dla firm;
  • sprzedaż odpadów produkowanych przez przedsiębiorstwo;
  • wybór taniego konta bankowego dla firmy.

RegTech a zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej

Kryzysy gospodarcze powodują co do zasady automatyczną reakcję rządów polegającą na nowelizowaniu istniejących przepisów. Celem takiego działania jest oczywiście minimalizacja szkód w społeczeństwie oraz wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych o charakterze finansowym. Zmiana prawa wymaga jednak dużej elastyczności od firm i ciągłego analizowania obowiązujących przepisów. W praktyce nie każdego stać na takie działania, choć są one jednak niezbędne dla legalnego prowadzenia działalności.

Koszty regulacji i nadzoru stanowią wciąż powiększające się koszty działalności. Nie można ich zmniejszyć zwykłymi środkami zaradczymi. Przedsiębiorcy powinni więc zwrócić swoją uwagę właśnie na RegTech. Wybór współpracy z firmami RegTech jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ prowadzi do optymalizacji procesów i przepisów w całej firmie:

  • przedsiębiorca unika chaosu w sprawozdawczości i ma jasno określone cele;
  • uproszczony zostaje zakres i ilość informacji wykorzystywanych w firmie;
  • tworzone zostają kluczowe obszary usprawnień w przedsiębiorstwie;
  • wprowadzona zostaje proporcjonalność zadań

Okazuje się, że RegTech może znaleźć zastosowanie nie tylko wśród instytucji o charakterze finansowym, lecz także w innych branżach gospodarczych. Coraz częściej usługi z tego zakresu wykorzystywane są w firmach windykacyjnych oraz instytucjach państwowych (urzędach, a nawet sądach).

RegTech nie jest obowiązkowe, jednak na świecie zyskuje on coraz większą popularność. W Polsce póki co z tego narzędzia korzystają na razie głównie firmy finansowe. Przedsiębiorca ma w tym zakresie możliwość samodzielnego wdrożenia narzędzi RegTech do swojej firmy lub nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w stosowaniu RegTech dla innych podmiotów.

Podsumowanie

RegTech jest pakietem narzędzi pozwalających firmie na szybkie i tanie zbieranie informacji z danego zakresu przy jednoczesnym poszanowaniu aktualnych przepisów prawnych. RegTech jest szczególnie popularne poza granicami Polski, choć w naszym kraju zyskuje coraz większe zainteresowanie. Przedsiębiorcy, decydując się na wykorzystanie RegTech w swojej działalności, mogą obniżyć koszty zdobywania i przetwarzania informacji tak szybko zmieniających się we współczesnym świecie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów