0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rekompensata za nadgodziny - w jakiej wysokości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawo pracy przewiduje możliwość wykonywania pracy przez pracowników ponad wymiar ich zatrudnienia. Jednak takie sytuacje muszą być spowodowane konkretnymi potrzebami pracodawcy. Pracownikowi, który wykonywał swoje obowiązki w godzinach ponadwymiarowych należy się rekompensata za nadgodziny. Może mieć ona formę dodatkowego wynagrodzenia lub zamieniona na dni wolne od pracy. Przeczytaj jakie są zasady ustalania rekompensaty za nadgodziny!

Godziny nadliczbowe

Zgodnie z art. 151 par. 1 Kodeksu Pracy pracownik może wykonywać pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy tylko w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, akcji ratunkowej, w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo w sytuacji usunięcia awarii. Wszelkie dane na temat godzin pracy powinny być zawarte w regulaminie firmy lub umowie o pracę. Według przepisów pracownik nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w ciągu 5 dni. Wyjątkiem jest, gdy specyfika pracy wymaga wydłużenia dobowego czasu pracy. Jest to możliwe z 8 godzin do 12 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Należy jednak pamiętać, że wtedy pracownikowi przysługuje rekompensata za nadgodziny w formie krótszego czas pracy lub wolnego w innym dniu. W ciągu tygodnia pracownik ma prawo do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz 11 godzin w ciągu jednej doby.

100% wynagrodzenie pieniężne

Gdy pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w dzień wolny od pracy lub święto, przysługuje mu inny dzień wolny lub wynagrodzenie pieniężne w postaci dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia. Te przepisy dotyczą również pracy nadliczbowej w godzinach nocnych oraz każdego dnia przekroczonego w tygodniowym normie czasu pracy w okresie rozliczeniowym. W innych przypadkach rekompensata za nadgodziny przysługująca pracownikowi będzie wypłacona w 50% dodatku do wynagrodzenia lub dni wolnych.

Rekompensata za nadgodziny w formie dni wolnych

Na wniosek pracownika może on otrzymać dni wolne proporcjonalnie do ilości przepracowanych nadliczbowo godzin. Jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie pieniężne. Gdy wniosek nie zostanie złożony przez pracownika, również istnieje możliwość udzielenia mu czasu wolnego za nadgodziny, ale wyłącznie w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych nadliczbowo godzin.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów