Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rekompensata za nadgodziny - w jakiej wysokości

Prawo pracy przewiduje możliwość wykonywania pracy przez pracowników ponad wymiar ich zatrudnienia. Jednak takie sytuacje muszą być spowodowane konkretnymi potrzebami pracodawcy. Pracownikowi, który wykonywał swoje obowiązki w godzinach ponad wymiarowych należy się rekompensata za nadgodziny. Moza ona być w formie oddania czasu wolnego lub wyrażona w wynagrodzeniu. Przeczytaj jakie są zasady ustalania rekompensaty za nadgodziny!

Godziny nadliczbowe

Zgodnie z art. 151 par. 1 Kodeksu Pracy pracownik może wykonywać pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy tylko w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, akcji ratunkowej, w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo w sytuacji usunięcia awarii. Wszelkie dane na temat godzin pracy powinny być zawarte w regulaminie firmy lub umowie o pracę. Według przepisów pracownik nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w ciągu 5 dni. Wyjątkiem jest, gdy specyfika pracy wymaga wydłużenia dobowego czasu pracy. Jest to możliwe z 8 godzin do 12 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Należy jednak pamiętać, że wtedy pracownikowi przysługuje rekompensata za nadgodziny w formie krótszego czas pracy lub wolnego w innym dniu. W ciągu tygodnia pracownik ma prawo do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz 11 godzin w ciągu jednej doby.

100% wynagrodzenie pieniężne

Gdy pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w dzień wolny od pracy lub święto, przysługuje mu inny dzień wolny i dodatkowo 100% wynagrodzenie pieniężne. Te przepisy dotyczą również pracy nadliczbowej w godzinach nocnych oraz każdego dnia przekroczonego w tygodniowym normie czasu pracy w okresie rozliczeniowym. W innych przypadkach rekompensata za nadgodziny przysługująca pracownikowi wynosi 50% wynagrodzenie pieniężne lub dni wolne.

Rekompensata za nadgodziny w formie dni wolnych

Na wniosek pracownika może on otrzymać dni wolne proporcjonalnie do ilości przepracowanych nadliczbowo godzin. Jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie pieniężne. Gdy wniosek nie zostanie złożony przez pracownika, również istnieje możliwość udzielenia mu czasu wolnego za nadgodziny, ale wyłącznie w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych nadliczbowo godzin.

Wszelkie informacje na temat godzin nadliczbowych oraz rekompensaty za nie można znaleźć w rozdziale trzecim działu szóstego Kodeksu Pracy.