Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Za nadgodziny przysługuje wolne

Nadgodziny pracownika muszą zostać mu zrekompensowane dodatkowym wynagrodzeniem lub czasem wolnym. Przepisy określają pewne granice i reguły rozliczania nadgodzin. Warunki więc nie do końca mogą być dyktowane przez pracodawcę choć zawsze decydujący głos co do samego sposobu rekompensaty nadgodzin ma szef.

Wolne w nagrodę za nadgodziny

Zasady przyznawania czasu wolnego za wypracowane nadgodziny zależą od tego kto taką inicjatywę pierwszy poweźmie. Pracownik czy pracodawca? Jeżeli propozycję rozliczania nadgodzin w formie dodatkowego wolnego pierwszy zgłosi pracownik wymianę nadgodzin na wolne liczy się w stosunku 1:1, czyli jedna wypracowana nadgodzina to jedna godzina wolna. Jeżeli natomiast z inicjatywą tego rodzaju rekompensaty nadgodzin wyjdzie pracodawca wymiana wygląda już inaczej. Za jedną przepracowaną nadgodzinę pracownikowi przysługuje już 1,5 godziny wolnej, o czym mowa w przepisach Kodeksu Pracy.

Nadgodziny - inicjatywa pracodawcy

W przypadku gdy przedsiębiorca wyrazi zgodę na rekompensowanie nadgodzin czasem wolnym powstaje pytanie kiedy pracownik ma prawo skorzystać z wolnych dni? Ta kwestia również została uzależniona od tego czy inicjatorem formy rozliczania był pracownik czy też pracodawca. Jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy wniosku o przydzielenie dni wolnych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczyły nadgodziny. Okres, w którym pracownik powinien wykorzystać wypracowane na podstawie dni wolnych  przez pracownika nadgodzin nie jest zatem w tym przypadku dowolny. Jeżeli pracodawca nie wyda wolnych dni pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny.

Nadgodziny z inicjatywy pracownika

Inne zasady obowiązują gdy pracownik złoży pracodawcy pisemny  wniosek o rozliczenie wypracowanych nadgodzin. Wówczas wykorzystanie nadgodzin nie jest ograniczone okresem rozliczeniowym, w którym te nadgodziny wypracowano. W związku z tym gdy pracownik “nie odbierze” wolnych dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego przechodzą one na okres kolejny zadeklarowany we wniosku pracownika.

Czas wolny za nadgodziny a wynagrodzenie

Podczas gdy czas wolny wydawany jest bez wniosku pracownika w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych pracodawca nie może dokonać obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Inaczej będzie w przypadku gdy rekompensaty nadgodzin w postaci czasu wolnego przyznano na wniosek pracownika w miesiącu innym niż praca w zwiększonym wymiarze wystąpiła. Wówczas w miesiącu, w którym nadgodziny wystąpiły pracownikowi powinno się przyznać wynagrodzenie wyższe a w miesiącu w którym “odbierze” wolne wynagrodzenie odpowiednio powinno ulec obniżeniu.

Kwestia rozliczania nadgodzin nie jest zatem jednoznaczna. Zawsze zależy od tego, która ze stron umowy pierwsza wyjdzie z inicjatywą. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze pracodawca jednak musi się on liczyć z przepisami Kodeksu Pracy.