0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - 2021

Wielkość tekstu:

Skala podatkowa to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym.

Skala podatkowa w roku 2021

Podane wielkości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku 2021.

skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

ponad

85 528 zł

 

17% podstawy opodatkowania

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85 528 zł

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek w 2021 r. wynosi:

1) 1.360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Schemat wyliczenia podatku dochodowego - skala podatkowa

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrągla się do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa 85.528 zł x 17% + nadwyżka ponad 85.528 zł x 32% = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrągla się do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów