0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie OC lekarza a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niekiedy przy zawodach wymagających specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na szkody, przedsiębiorca jest zobligowany wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Chroni ono zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in. adwokaci, a także lekarze. Czy w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę indywidualnej praktyki lekarskiej, wydatek na OC można uznać za koszty uzyskania przychodu? Jak go wówczas zaksięgować?

Ubezpieczenie OC lekarza w kosztach działalności

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła tych przychodów (z wyłączeniem kosztów zawartych w art. 23). W spisie wydatków, które nie mogą być uznane za koszt podatkowy, ustawodawca nie wymienia składek na ubezpieczenia OCz tytułu wykonywania zawodu lekarza.

W przypadku prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i służy zabezpieczeniu oraz zachowaniu źródła przychodu. W związku z tym wydatek na zakup polisy może stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość na podstawie KPiR, tego typu wydatek zaksięgują w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Co ważne, sposób księgowania polisy OC lekarza zależy od przyjętej przez podatnika metody księgowania kosztów - kasowej lub memoriałowej. W przypadku metody kasowej polisę OC należy zaksięgować w całości w dacie poniesienia kosztu, czyli w dacie wystawienia polisy. W przypadku metody memoriałowej przedsiębiorca powinien dokonać podziału wydatku na lata podatkowe, których dotyczy.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu

Poza lekarzami prowadzącymi indywidualną lub specjalistyczną praktykę lekarską obowiązkowi ubezpieczenia OCz tytułu wykonywanego zawodu podlegają także:

  • doradcy podatkowi,

  • osoby wykonujące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • rzeczoznawcy majątkowi,

  • notariusze,

  • zarządcy nieruchomości,

  • architekci oraz inżynierowie budownictwa.

Rozliczenie ubezpieczenia jest wówczas analogiczne do rozliczenia polisy OC lekarza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów