Poradnik Przedsiębiorcy

Druczek wpłaty składek ZUS - skąd wziąć numer konta?

Od 2018 roku zmianie ulegnie opłacanie składek ZUS. Od nowego roku płatnicy składek będą dokonywali wszystkich płatności do ZUS-u za pomocą jednego przelewu. W związku z tym zmieni się również druczek wpłaty składek ZUS. W naszym artykule przeczytasz o zbliżających się zmianach i dowiesz się o sposobie wypełniania druczku wpłaty składek ZUS  od 2018 roku.

Składki do ZUS

Płatnicy składek mają obowiązek comiesięcznego rozliczania się z ZUS-em. Aktualnie płatnicy przesyłają do ZUS-u cztery przelewy:

 • na ubezpieczenie społeczne:

 • na ubezpieczenie zdrowotne,

 • na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik powinien opłacić składki ZUS w odpowiednim terminie:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - ten termin dotyczy jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;

 • do 10. dnia następnego miesiąca - ten termin obowiązuje osoby fizyczne, które opłacają składki tylko za siebie;

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca - w przypadku pozostałych płatników.

 

Druczek wpłaty składek ZUS do 31 grudnia 2017 roku

Do końca tego roku płatnik składek będzie dokonywał wpłat składek ZUS jak do tej pory, tzn. za pomocą druczku przelewu zawierającego następujące informacje pozwalające zidentyfikować płatnika:

 • numer rachunku bankowego,

 • dane identyfikacyjne (NIP, REGON, nazwa bądź imię i nazwisko),

 • typ wpłaty,

 • zakres,

 • okres rozliczeniowy,

 • numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego.

Druczek wpłaty składek ZUS - przykład

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 roku

Rozliczanie składek ZUS za pomocą kilku przelewów jest bardzo czasochłonne i nietrudno o popełnienie błędu, który trzeba wyjaśnić w ZUS-ie. Dlatego wprowadzono zmiany w tym zakresie, które zostały uchwalone przez Sejm 7 kwietnia 2017 roku. Zmiany od 2018 roku przewidują opłacanie składek ZUS za pomocą jednego przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego płatnika składek. Wpłata będzie dokonywana na standardowym dokumencie płatniczym, którym jest druczek wpłaty składek ZUS.

Aby ZUS zidentyfikował i rozliczył wpłatę, należy prawidłowo wypełnić druczek przelewu. Od 2018 roku na druczku przelewu trzeba będzie wpisać:

 • indywidualny numer rachunku składowego,

 • kwotę do zapłaty,

 • nazwę płatnika,

a jako tytuł przelewu trzeba będzie wybrać “Wpłata do ZUS”.

Uwaga!

Od 2018 roku na wpłacie do ZUS płatnicy nie będą podawali okresu ani nie będą wskazywali ubezpieczenia lub funduszu, którego będzie dotyczyła opłata.

Indywidualny numer rachunku bankowego

Identyfikatorem płatnika na druczku przelewu będzie jego indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten będzie nadawany przez ZUS, a informację o numerze płatnicy składek otrzymają listem poleconym w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. List zostanie wysłany na adres siedziby płatnika lub podany adres do korespondencji.