0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Druczek wpłaty składek ZUS - skąd wziąć numer konta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku zmianie ulegnie opłacanie składek ZUS. Od nowego roku płatnicy składek będą dokonywali wszystkich płatności do ZUS-u za pomocą jednego przelewu. W związku z tym zmieni się również druczek wpłaty składek ZUS. W naszym artykule przeczytasz o zbliżających się zmianach i dowiesz się o sposobie wypełniania druczku wpłaty składek ZUS  od 2018 roku.

Składki do ZUS

Płatnicy składek mają obowiązek comiesięcznego rozliczania się z ZUS-em. Aktualnie płatnicy przesyłają do ZUS-u cztery przelewy:

 • na ubezpieczenie społeczne:

 • na ubezpieczenie zdrowotne,

 • na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik powinien opłacić składki ZUS w odpowiednim terminie:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - ten termin dotyczy jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;

 • do 10. dnia następnego miesiąca - ten termin obowiązuje osoby fizyczne, które opłacają składki tylko za siebie;

 • do 15. dnia kolejnego miesiąca - w przypadku pozostałych płatników.

 

Druczek wpłaty składek ZUS do 31 grudnia 2017 roku

Do końca tego roku płatnik składek będzie dokonywał wpłat składek ZUS jak do tej pory, tzn. za pomocą druczku przelewu zawierającego następujące informacje pozwalające zidentyfikować płatnika:

 • numer rachunku bankowego,

 • dane identyfikacyjne (NIP, REGON, nazwa bądź imię i nazwisko),

 • typ wpłaty,

 • zakres,

 • okres rozliczeniowy,

 • numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego.

Druczek wpłaty składek ZUS - przykład

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 roku

Rozliczanie składek ZUS za pomocą kilku przelewów jest bardzo czasochłonne i nietrudno o popełnienie błędu, który trzeba wyjaśnić w ZUS-ie. Dlatego wprowadzono zmiany w tym zakresie, które zostały uchwalone przez Sejm 7 kwietnia 2017 roku. Zmiany od 2018 roku przewidują opłacanie składek ZUS za pomocą jednego przelewu, na indywidualny numer rachunku bankowego płatnika składek. Wpłata będzie dokonywana na standardowym dokumencie płatniczym, którym jest druczek wpłaty składek ZUS.

Aby ZUS zidentyfikował i rozliczył wpłatę, należy prawidłowo wypełnić druczek przelewu. Od 2018 roku na druczku przelewu trzeba będzie wpisać:

 • indywidualny numer rachunku składowego,

 • kwotę do zapłaty,

 • nazwę płatnika,

a jako tytuł przelewu trzeba będzie wybrać “Wpłata do ZUS”.

Uwaga!

Od 2018 roku na wpłacie do ZUS płatnicy nie będą podawali okresu ani nie będą wskazywali ubezpieczenia lub funduszu, którego będzie dotyczyła opłata.

Indywidualny numer rachunku bankowego

Identyfikatorem płatnika na druczku przelewu będzie jego indywidualny numer rachunku składkowego. Numer ten będzie nadawany przez ZUS, a informację o numerze płatnicy składek otrzymają listem poleconym w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. List zostanie wysłany na adres siedziby płatnika lub podany adres do korespondencji.

Z czego będzie składał się numer rachunku składkowego (NRS)?

2 cyfry

11 cyfr

13 cyfr

       ↑                                      ↑                                                              ↑

liczba kontrolna                numer ZUS                                    kod identyfikujący płatnika

  nr rachunku                                                                       (zawiera numer NIP płatnika)

  bankowego

Płatnicy rozliczający składki na jednym zakresie deklaracji otrzymają z ZUS-u jeden numer NRS, natomiast płatnicy rozliczający składki na więcej niż jednym zakresie (np. oprócz składek z działalności gospodarczej opłacają również składki za zatrudnioną nianię) otrzymają odrębne NRS do opłacenia składek w każdym zakresie. Wówczas w NRS oprócz numeru NIP będzie znajdowała się informacja o zakresie deklaracji.

Ważne!

ZUS, PUP, MOPS, służby mundurowe oraz nianie otrzymają tyle NRS, ile zakresów deklaracji rozliczają.

Rozliczenie składek

Wpłata dokonana przez płatnika składek wpłynie na jego indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS-ie. Następnie ZUS proporcjonalnie podzieli wpłatę na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze, a dokona tego na podstawie deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc.

Przykład 1.

Za listopad 2017 r. płatnik zapłacił 20 000 zł w tym:

 • 14 000 zł na ubezpieczenie społeczne,

 • 4000 zł na ubezpieczenie zdrowotne,

 • 2000 zł na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Udział procentowy składek wynosi odpowiednio 70%, 20% i 10%.

Płatnik w styczniu 2018 r. ma do zapłaty 10 000 zł. ZUS proporcjonalnie rozdzieli jedną wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze (na podstawie udziału procentowego składek zapłaconych za listopad):

 • 70% - 7000 zł - ubezpieczenie społeczne,

 • 20% - 2000 zł - ubezpieczenie zdrowotne,

 • 10% - 1000 zł - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zaleganie w opłacaniu składek ZUS

W związku z tym, że w nowym druczku płatnik nie będzie wskazywał deklaracji, której dotyczy opłata, w przypadku występowania zaległości w opłacaniu składek ZUS, zostaną one pokryte w pierwszej kolejności.

Przykład 2.

Płatnik za listopad 2017 r. nie opłacił składki na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym opłata za grudzień 2017 opłacana w styczniu 2018 roku pokryje w pierwszej kolejności zadłużenie w związku z nieopłaceniem składki na ubezpieczenie społeczne za listopad 2017 r. Reszta kwoty do rozliczenia deklaracji za grudzień 2017 r. zostanie podzielona proporcjonalnie.

Na zmianach od 2018 roku szczególnie ucierpią przedsiębiorcy podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, którzy nie opłacają składek na powyższe ubezpieczenie w terminie w pełnej kwocie. W przypadku występowania zaległości w opłacaniu składek te zostaną pokryte w pierwszej kolejności, w związku z tym mogą nie zostać pokryte należności bieżące, a dług za bieżący okres spowoduje, że dany przedsiębiorca nie będzie podlegał pod ubezpieczenie chorobowe, a więc nie będzie mógł skorzystać ze świadczeń takich jak zasiłek chorobowy.

Uwaga!

Zmiany od 2018 roku szczególnie wpłyną na przedsiębiorców podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, którzy nie opłacają składek w terminie w pełnej kwocie.

Aby uniknąć takich problemów, osoby mające problem z terminowym opłacaniem składek, powinny przemyśleć rozliczenie zaległych składek za pomocą układu ratalnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów