Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczać kilometrówkę w praktyce? - przykłady

Wykorzystując prywatny samochód osobowy w ramach działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zaliczyć zakup paliwa oraz inne wydatki eksploatacyjne do kosztów uzyskania przychodów, ale - w granicach określonego limitu. Limit ten wyliczany jest w ramach ewidencji przebiegu pojazdu, nazywanej potocznie kilometrówką. Warto dowiedzieć się, jak rozliczać kilometrówkę w praktyce - przyjrzyjmy się bliżej na podstawie przykładu.

Jak rozliczać kilometrówkę - studium przypadku

Przedsiębiorca z Warszawy wykorzystuje w ramach swojej działalności gospodarczej samochód osobowy o pojemności skokowej silnika 1598 cm³.

Styczeń - obliczanie limitu w kilometrówce

W styczniu w celach firmowych wybrał się w trasę trzy razy:

  • 5 stycznia - trasa z Warszawy do potencjalnego kontrahenta w Otwocku, w celu przedstawienia swojego produktu - długość trasy 25 km w jedną stronę (ogółem - 50 km),
  • 16 stycznia - trasa z Warszawy do hurtowni w Nowym Dworze Mazowieckim - długość trasy 38 km w jedną stronę (ogółem - 76 km),
  • 26 stycznia - trasa z centrum miasta na Mokotów, w celu wykonania usługi - długość trasy 5 km w jedną stronę (ogółem - 10 km).

Wszystkie trasy należy ująć, podając uwzględnione powyżej informacje, w ewidencji przebiegu pojazdów.

Uwaga! 

W systemie wfirma.pl trasy przejechane samochodem prywatnym przedsiębiorca wprowadza poprzez zakładkę Wydatki >> Kilometrówka >> Dodaj wpis. System uwzględnia w generowanych wpisach wszystkie niezbędne dane.

 jak rozliczać kilometrówkę

Na podstawie przejechanych kilometrów należy następnie wyliczyć limit wydatków, jakie przedsiębiorca może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej stawki - wynoszą one odpowiednio:

  • 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³,
  • 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³,
  • 0,2302 zł dla motocykla,
  • 0,1382 zł dla motoroweru.

Zatem jak rozliczać kilometrówkę w styczniu dla podanego w przykładzie samochodu? Odpowiednią stawką będzie ta w wysokości 0,8358 zł. Limit wydatków w styczniu wyniesie:

50 km * 0,8358 zł + 76 km * 0,8358 zł + 10 km * 0,8358 zł = 41,79 zł + 63,52 zł+ 8,36 zł = 113,67 zł.

Uwaga! 

Korzystając z systemu wfirma.pl, użytkownik nie musi samodzielnie dokonywać obliczeń - system zrobi to automatycznie, a wyliczenia będą widoczne po dodaniu wpisu w zakładce Wydatki >> Kilometrówka.

jak rozliczać kilometrówkę

W styczniu przedsiębiorca dokonał także niezbędnych zakupów do samochodu:

  • paliwo - 61,50 zł brutto,
  • płyn do spryskiwaczy - 14,76 zł brutto (12 zł netto),
  • paliwo - 123,00 zł brutto.

Przez wzgląd na fakt, iż podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego podlega odliczeniu w wysokości 50%, do wyliczeń brane są pod uwagę kwoty netto + 50% nieodliczonego VAT. W styczniu zatem przedsiębiorca poniósł w sumie koszty dla celów podatku dochodowego w następującej kwocie:

55,75 zł + 13,38 zł + 111,50 zł = 180,63 zł.

Uwaga! 

Wydatki związane z samochodem użytkownik systemu dodaje przez zakładkę Wydatki >> Dodaj wydatek >> Faktura/Wydatek, wybierając jako rodzaj wydatku Zakup paliwa do pojazdu bądź też Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu. Dzięki wybraniu poprawnego schematu i pojazdu system odpowiednio rozliczy podatek VAT i przyporządkuje wydatek do kilometrówki.

 jak rozliczać kilometrówkę