0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit faktoringowy jako sposób na poprawę płynności finansowej firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obliczu problemów z zachowaniem płynności finansowej coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców decyduje się na podpisanie umowy z firmą faktoringową. Faktoring stanowi źródło finansowania alternatywne dla, coraz trudniej dostępnego, kredytu bankowego. W przeciwieństwie do niego nie obniża bilansu firmy i nie pogarsza wskaźników finansowych. Jednym z ważniejszych czynników, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze faktora jest wysokość limitu faktoringowego. Źle dopasowany limit nie przyniesie przedsiębiorcy maksymalnych korzyści, jakie daje faktoring. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są rodzaje limitów faktoringowych, na jakiej podstawie faktor je przyznaje i jak faktoring może poprawić sytuację finansową firmy.

Co to jest i jak działa faktoring?

Istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora należności (faktur), wystawionych z odroczonym terminem płatności przez faktoranta jego kontrahentom. Polega to na tym, że faktor (firma faktoringowa lub bank) przyznaje klientowi (faktorantowi) limit faktoringowy. Następnie wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę z wystawionej przez niego faktury w ramach udostępnionego limitu. Dzięki temu właściciel firmy od razu dysponuje pieniędzmi i nie musi czekać na przelewy od kontrahentów do terminu płatności na fakturze. 

Czym jest limit faktoringowy?

Przedsiębiorca przy podpisywaniu umowy z faktorem otrzymuje limit faktoringowy, który określa maksymalną wartość należności finansowaną przez faktora. Limit ma charakter odnawialny. Oznacza to, że każde uregulowanie należności przez odbiorcę powoduje obniżenie poziomu wykorzystania limitu, a tym samym zwiększa dostępną kwotę finansowania.

Rodzaje limitów faktoringowych

W umowach z instytucjami faktoringowymi można spotkać się dwoma rodzajami limitów:

 1. Limit globalny (w umowach nazywany bywa po prostu limitem faktoringowym) – to maksymalna kwota, którą faktorant może otrzymać w ramach udzielonego finansowania. Przy wykorzystaniu tego limitu nie ma znaczenia liczba odbiorców ani faktur.

 2. Sublimit (zwany też limitem kontrahenta) – określa wartość maksymalnej kwoty wypłacanej w ramach finansowania faktur danego kontrahenta. 

Limit faktoringowy stoi ponad limitami kontrahentów. Co to oznacza? Spójrzmy na przykład: faktorant, który ma przyznany limit globalny w wysokości 200 tys. zł i jednocześnie na swoich 3 odbiorców ma przyznane po 100 tys. zł limitu kontrahenta, otrzyma maksymalne finansowanie równe 200 tys. zł.

Limit koncentracji

Niektóre firmy faktoringowe, obok lub zamiast limitu kontrahenta, stosują także limit koncentracji. Limit ten oznacza maksymalny procentowy udział jednego odbiorcy w saldzie należności. Przykład: suma wszystkich niezapłaconych faktur faktoranta wynosi 200 tys. zł. Jednocześnie wśród nich znajdują się faktury na kwotę 70 tys. zł od odbiorcy, który ma przyznany limit koncentracji na poziomie 20%. 20% z salda 200 tys. zł to 40 tys. Faktor wypłaci zatem 40 tys. zł, a nadwyżka 30 tys. pozostanie niesfinansowana.

Od czego zależy wysokość limitu faktoringowego?

Faktor ustala wysokość limitu po przeanalizowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (faktoranta). Bierze pod uwagę różne wskaźniki, mogą to być np.:

 • kondycja finansowa,

 • raporty handlowe,

 • powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami,

 • stosowane terminy płatności,

 • wcześniejsze doświadczenia z faktorem,

 • informacje pozyskane z BIG i innych baz zewnętrznych.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich badanych czynników. Firmy faktoringowe uzależniają też metodę weryfikacji od tego, czy faktorant jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czy spółką prawa handlowego. 

Czy możliwa jest zmiana limitów faktoringowych?

Limity faktoringowe wpisywane są do umowy, ale to nie oznacza, że muszą pozostać niezmienne przez cały okres współpracy na linii faktor-faktorant. Przedsiębiorca może negocjować zmianę wysokości limitów (zarówno globalnego, jak i sublimitów) argumentując ją przebiegiem dotychczasowej współpracy. Podstawą do podwyższenia limitu jest np. zachowanie dyscypliny w terminowym opłacaniu faktur przez odbiorcę i zwiększenie obrotów z danym odbiorcą. 

Jak zmienić limit?

Najczęściej wystarczy skontaktować się z instytucją udzielającą faktoringu i zawnioskować o zmniejszenie lub zwiększenie limitu faktoringowego. Należy liczyć się z faktem, że faktor może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające aktualną sytuację przedsiębiorcy.

Jakie są konsekwencje z niewłaściwie dobranego limitu?

Przed podpisaniem umowy z firmą faktoringową dobrze jest zweryfikować maksymalną wysokość limitu, jaką oferuje dany faktor. Większość z nich przyznaje limity faktoringowe na poziomie 50-300 tys. zł, ale można też znaleźć instytucje finansujące należności w większych kwotach, np. 500 tys. zł i więcej. Zbadanie możliwości finansowania jest ważne, ponieważ niedopasowana wysokość limitu będzie miała negatywne ekonomicznie konsekwencje.

Zbyt niski limit faktoringowy nie pokryje całkowicie zapotrzebowania na finansowanie, gdyż po przekroczeniu limitu faktorant nie otrzyma kolejnych zaliczek za faktury. Zatem w zależności od tego, jaka jest finansowa sytuacja wyjściowa faktoranta – za niski limit nie zmieni jej w ogóle lub poprawi nieznacznie. W każdym razie przedsiębiorca nie wykorzysta maksymalnych możliwości, które daje odpowiednio dobrany limit faktoringowy. Z kolei zbyt wysoki limit może wiązać się koniecznością ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.

Jakie korzyści płyną z limitu faktoringowego?

 1. Uwolnione środki z faktur pozwalają na finansowanie bieżących należności: opłacenie podatków, rat, leasingów, wynagrodzeń pracowników itd.

 2. Zaliczki można wykorzystać na realizację kolejnych zleceń: zakupienie materiałów, półproduktów lub przeznaczyć na zwiększenie liczby pracowników.

 1. Firma ma możliwość zaoferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności, zyskując tym samym przewagę nad konkurencją.

Podsumowując – faktoring wzmacnia stabilność finansową przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich elastyczności na wielu polach. Zastosowanie faktoringu pozwala firmom z zyskiem obracać środkami zanim jeszcze kontrahent faktycznie ureguluje płatność. Wybierając faktora warto zwracać uwagę na kwestię limitu faktoringowego. Co istotne, niektórzy faktorzy nie pobierają żadnych opłat za samo przyznanie i utrzymanie limitu faktoringowego. Koszt ponosi się wtedy dopiero w momencie finansowania faktury. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów