0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jedno konto ZUS - jakie zmiany weszły wraz z nowym rokiem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców. Od 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech numerów kont dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz funduszu emerytur pomostowych przedsiębiorca będzie dokonywał jeden przelew na swoje indywidualne konto, które jednocześnie będzie jego identyfikatorem i nie będzie konieczności dodatkowej identyfikacji płatnika. Zdaniem Zus-u w numerze konta będzie ukryty numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, np. jego numer identyfikacji podatkowej NIP. Ma to umożliwić większa przejrzystość w płatnościach. Jak uzyskać jedno konto ZUS.

Jak uzyskać jedno konto ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do  31 grudnia 2017 roku przekazywał i udostępniał informacje płatnikom składek o indywidualnym numerze rachunku składkowego. Jak to zrobił? ZUS uczynił to za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając informację listem poleconym lub dla przedsiębiorców, którzy utworzyli profil informacyjny PUE na platformie ZUS - za pośrednictwem informacji na ich profilu. W sytuacji, gdy taka informacja nie dotarła w terminie do płatnika składek, ma on obowiązek upomnieć się o numer indywidualnego rachunku ZUS w swoim oddziale.

Od kiedy obowiązuje jedno konto ZUS?

Zmiana w sposobie opłacania składek obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.  Zatem już składki za grudzień płatne w styczniu będą przekazane na jedno konto ZUS.

Ważne!

Z dniem 31.12.2017 dotychczasowe konta ZUS ulegają zamknięciu!

Indywidualne konto ZUS - ułatwienia dla płatników

Zmiana ma ułatwić dostęp do informacji o płatnościach dla wszystkich ubezpieczonych, a także otwiera drogę do połączenia przelewów składkowych i podatkowych. Oprócz mniejszych kosztów związanych z obsługą bankową (przedsiębiorca zapłaci tylko za jeden przelew, a nie jak dotychczas za trzy lub cztery) zmiana ma także ułatwić wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Do tej pory zaświadczenie możliwe było tylko w wersji papierowe wydanej przez daną jednostkę ZUS.

Ważne!

Jeden przelew do ZUS zastąpi dotychczasowe oddzielne przelewy na:

  • ubezpieczenia społeczne,

  • ubezpieczenie zdrowotne,

  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiana będzie polegała na zrównaniu pod względem prawnym zaświadczeń papierowych i tych, które będzie można samodzielnie wygenerować w wersji elektronicznej z systemów ZUS. Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na indywidualne konto – pierwsze będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy także nakładania opłat przez ZUS. Według niej, przepisy obligujące Zakład do nakładania opłaty dodatkowej są niepotrzebne, bo pomimo zawartego w ustawie wyłączenia sytuacji, w której opłata nie przekracza 2 zł – jest bardzo wiele przypadków, w których same koszty przesyłki przekraczają jej wartość.

Jedno konto ZUS - zmiany od nowego roku

Jedno konto ZUS a systemy kadrowe online

Systemy do rozliczania kadr i płac online posiadają niejednokrotnie integrację z bankami. Dzięki takiej funkcji i uproszczeniu zasad opłacania składek ZUS na jedno konto jeszcze łatwiej przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć się z ZUS, wykona bowiem jeden a nie jak dotychczas trzy przelewy.

W przypadku firm, które wolą tradycyjne metody rozliczeń system wfirma.pl umożliwia generowanie druczków przelewu składek ZUS:

jedno konto zus w systemie wfirma

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów