Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż przez internet - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednak pod pewnymi warunkami przedsiębiorcy mają prawo skorzystać ze zwolnienia z niej. Czy sprzedaż przez internet wymaga posiadania kasy fiskalnej? Kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów

Jeżeli kwota sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku obrotowym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, wówczas podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Uwaga!

Jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, wówczas limit obrotów ustala się w sposób proporcjonalny w stosunku do dni od kiedy rozpoczęto taką sprzedaż.

Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna

Z posiadania kasy fiskalnej jest również zwolniona dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy otrzymuje płatności od klientów pocztą, na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowej i posiada na to dowody wraz z danymi nabywcy i tytułem płatności, to może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Uwaga!

Nie każda dostawa towarów może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przepisy wymieniają towary i szereg czynności, które obowiązkowo powinny zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Kiedy nie można skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Jak zostało wspomniane, ustawodawca określił katalog towarów, które bezwzględnie nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje podczas wykonywania czynności określonych w § 4 pkt 1. Wśród nich można wymienić:

 • dostawy:

  • gazu płynnego,

  • części do silników (PKWiU 28.11.4),

  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

  • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;