Sprzedaż e-booków a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Choć początkowo nie wróżono im powodzenia, czytniki książek elektronicznych zdobywają coraz więcej zwolenników. Razem z nimi rozwija się coraz bardziej rynek e-booków. Ewoluuje także forma ich sprzedaży. Początkowo były umieszczane na nośnikach materialnych, takich jak płyty CD, z czasem rozszerzono możliwość ich umieszczania na kartach pamięci. Obecnie niezwykle popularne i wygodne dla czytelnika jest sprzedawanie ich poprzez specjalne portale internetowe lub przesyłanie na skrzynkę mailową odbiorcy. Wybór formy sprzedaży e-booków jest kluczowy dla przedsiębiorcy - decyzja o podjęciu handlu książkami elektronicznymi stacjonarnie będzie generować inne obowiązki prawne niż sprzedawanie ich przez specjalną platformę. Jednym z takich obowiązków jest zainstalowanie kasy fiskalnej.

Sprzedaż e-booków a obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w przypadku

 Ewidencję na kasie fiskalnej musi prowadzić każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność  gospodarczą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zasada ta obejmuje sprzedawców e-booków utrwalonych na nośnikach materialnych, takich jak płyty CD i DVD czy karty pamięci, zwłaszcza, gdy książki elektroniczne rozprowadzane są w systemie stacjonarnym, czyli w sklepie.  

Ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy fiskalnej  jest jednym z ważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, dlatego tak często przeprowadzane są kontrole pod ich kątem.  W przypadku, gdy mimo wyraźnych wskazań wynikających z ustawy, właściciel firmy jej nie zainstalował, stosuje się wobec niego przepisy kodeksu karnego skarbowego. Może zostać ukarany mandatem, jeśli jednak przewinienie jest cięższe, sprawę może rozpatrywać sąd.  Choć brak kasy fiskalnej w przedsiębiorstwie wydaje się błahym uchybieniem, kodeks karny skarbowy określa aż trzy wykroczenia z nim związane: nieewidencjonowanie sprzedaży za jej pomocą, niewystawienie lub wystawienie wadliwego dokumentu dokumentującego sprzedaż, a także nieprowadzenie ksiąg rachunkowych - przepisy prawa uznają wyciągi z kasy fiskalnej za istotną część ksiąg przedsiębiorstwa.

Sprzedaż e-booków a zwolnienia od konieczności zainstalowania kasy fiskalnej  

Od ogólnej zasady przewidziane są także wyjątki. Ujął je w rozporządzeniu z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Finansów. Spośród całego katalogu szczególnie istotne dla sprzedawców e-booków będą dwa wyjątki. Paragraf 3 pkt 1 mówi, że z konieczności używania kasy fiskalnej zwolnieni są ci przedsiębiorcy, u których obrót zrealizowany na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty w ciągu roku sprzedający zobowiązany jest do zainstalowania kasy.

Podczas okresu, w którym jest zwolniony z tego obowiązku, przedsiębiorca musi jednak dołożyć szczególnej staranności w kwestii prowadzenia rachunków, by móc zauważyć ewentualne przekroczenie limitu. Zwolnienie to stosuje się w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje e-booki na nośnikach materialnych.

Drugim wyjątkiem jest sprzedaż przez Internet. Towary, za które opłata została wniesiona za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej bezpośrednio na konto przedsiębiorcy nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. To zwolnienie stosuje się także w przypadku handlu książkami elektronicznymi

Brak prawnego obowiązku używania kasy fiskalnej nie oznacza jednak, że przedsiębiorca sprzedający towary przez Internet jest całkowicie zwolniony z rejestrowania dokonywanych transakcji. Konieczne jest, by prowadził dokumentację, pozwalającą na identyfikację poszczególnych transakcji, a także przyporządkowanie płatności do towaru, kupującego i daty. Może także przesyłać nabywcom dowody sprzedaży w postaci rachunku lub paragonu wygenerowanego inaczej niż za pomocą kasy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów