0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla dietetyka - czy zawsze jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe informacje na temat tego, którzy przedsiębiorcy są zmuszeni do posiadania kasy fiskalnej, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla dietetyka jest obowiązkowa!

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy, w przypadku których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w roku poprzednim kwoty 20 000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów.

Jeżeli podatnik dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych w roku poprzednim, obrót należy obliczyć proporcjonalnie (biorąc pod uwagę okres, w którym podatnicy dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych).

Ważne!

Więcej informacji dotyczących zakresu zwolnienia podmiotowego znajduje się w artykule: Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu.

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej dla dietetyka

W myśl nowego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku posiadania kasy fiskalnej czynności określone w załączniku. Zgodnie z przepisami zwolnienie przysługuje podatnikowi świadczącemu usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych jeżeli:

  • przedsiębiorca świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  • z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przepis ten może mieć zastosowanie w przypadku dietetyków świadczących swoje usługi online. Postęp technologiczny sprawia bowiem, że coraz szersze grono specjalistów decyduje się na współpracę z klientami bez konieczności ich wizyt w poradni. Jeśli więc podatnik świadczy usługi, za które otrzymuje zapłatę np. przelewem oraz spełnione są pozostałe warunki, może korzystać ze zwolnienia.

Kasa fiskalna dla dietetyka a wyłączenia ze zwolnień

Wyżej wspomniane rozporządzenie poza informacjami dotyczącymi obowiązujących zwolnień zawiera również katalog czynności, których wykonywanie obliguje podatnika do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, wykonując dane czynności, muszą posiadać kasę rejestrującą (jest ona obowiązkowa już od dokonania pierwszej transakcji).

Zwolnień nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia (usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome). Jeżeli więc usługi dietetyczne nie są świadczone przez lekarza (w ramach opieki medycznej), to będą one mogły korzystać z obowiązujących zwolnień.

Przykład 1.

Pani Anna świadczy usługi dietetyczne online. Jej działalność polega głównie na doradztwie. W związku z tym zapłatę za świadczone usługi otrzymuje zawsze za pośrednictwem banku lub poczty (zazwyczaj przelewem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W związku z powyższym pani Anna ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Kiedy kasa fiskalna dla dietetyka jest obowiązkowa?

Podsumowując, kasa fiskalna dla dietetyka nie jest obowiązkowa w każdym przypadku. Przedsiębiorca świadczący usługi z tej dziedziny może rozważyć możliwość skorzystania ze zwolnienia. Jednocześnie musi mieć na względzie katalog wyłączeń, w którym jedną z pozycji jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów